PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Allo-immune cytopenieën in de zwangerschap. De visie vanuit het immunohematologisch laboratorium
Author(s): EMONDS MP
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 21   Date: 2005   
Pages: 1517-1522
DOI: 10.2143/TVG.61.21.5002312

Abstract :
Allo-immune cytopenieën (hydrops foetalis, hemolytische ziekte van de pasgeborene, neonatale allo-immune trombopenie en allo-immune neutropenie) zijn het gevolg van een antistofgemedieerde vernietiging van respectievelijk rode bloedcellen, bloedplaatjes en granulocyten. Ongeboren en zeer jonge baby’s kunnen aangetast zijn indien maternale IgG-antistoffen, die doorheen de placenta gaan, gericht zijn tegen antigenen, aanwezig op de celmembraan van de foetus.
ABO-antagonisme is het meest gekend, maar meestal zonder majeure problemen voor de baby. Daarnaast blijven resus-D-immunisatie, ondanks systematische profylaxe bij resusnegatieve vrouwen, samen met Kell(K1)-immunisatie de belangrijkste oorzaak van hydrops foetalis en hemolytische ziekte van de pasgeborene. HPA-1a (PLA1) blijft het belangrijkste antigeen betrokken bij neonatale trombopenie.
Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende, actueel gekende, antigeensystemen, samen met de aanpak in het laboratorium van het proces van diagnose en follow-up.

Alloimmune cytopenias in pregnancy: the view from the immunohematology laboratory
Alloimmune cytopenias (hydrops foetalis, haemolytic disease of the newborn, neonatal alloimmune thrombocytopenia and neonatal alloimmune neutropenia) are the consequence of an antibody-mediated immune destruction of red cells, platelets and/or granulocytes. Unborn and very young children can be affected if maternal antibodies, crossing the placental barrier, are directed against antigens on the fetal cell membrane.
ABO antagonism is best known, but rarely results in major problems. Next and despite a systematic profylaxis in Rhesus negative women, rhesus D antagonism remains together with Kell (K1) immunisation the most frequent cause of hydrops foetalis and neonatal haemolytic disease. HPA-1a remains the most frequently involved platelet antigen system resulting in neonatal alloimmune thrombocytopenia.
This article summarizes the different, actually known, antigenic systems involved as well as the laboratory approach in diagnosis and clinical follow up.

download article
34.204.43.11.