PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Beleid bij zwangerschappen met een verhoogd risico van foetale of neonatale allo-immune trombocytopenie (FNAIT)
Author(s): VAN DEN AKKER E, OEPKES D, KANHAI H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 21   Date: 2005   
Pages: 1531-1536
DOI: 10.2143/TVG.61.21.5002314

Abstract :
Foetale of neonatale allo-immune trombocytopenie (FNAIT) is een zeldzame aandoening met potentieel rampzalige gevolgen voor het kind. Het is de meest voorkomende oorzaak van trombocytopenie bij de à terme neonatus. De ernstigste verwikkeling is een foetale of neonatale intracraniale bloeding (ICH) met of zonder sterfte of ernstige handicap.
Aangezien screeningsprogramma’s ontbreken, treedt FNAIT in de eerste (= index) zwangerschap onverwachts op. In een volgende zwangerschap is behandeling mogelijk. Het doel van behandelen is het voorkomen van een ICH bij foetus of neonatus. Het behandeladvies is afhankelijk van het ziektebeloop van de indexzwangerschap.
Preventieve non-invasieve behandeling met wekelijks intraveneuze immunoglobulinen (IVIG’s) heeft in het merendeel van de gevallen de voorkeur boven invasieve diagnostische navelstrengpuncties met therapeutische trombocytentransfusies. De kans op het optreden van een ICH moet namelijk worden afgewogen tegen de kans op het optreden van een verwikkeling veroorzaakt door de diagnostiek of behandeling zelf.

Management of pregnancies complicated by fetal or neonatal alloimmune thrombocytopenia
Fetal or neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) is the most common cause of neonatal thrombocytopenia. The most severe complication is a fetal or neonatal intracranial haemorrhage (ICH), resulting in severe morbidity or even death.
Since no effective screening programme exists, FNAIT is mostly identified after the birth of the affected child at the end of the so-called “index pregnancy”. Thus, treatment is only possible in a subsequent pregnancy. The aim of treatment is to prevent ICH in the fetus/neonate. The recommended treatment depends on the severity of the disease in the index pregnancy. Preventive, maternal treatment with weekly high dose intravenous immunoglobulins is in most cases preferred above invasive diagnostic cordocenteses with or without platelet transfusions.
The risk of developing an ICH has to be balanced against the risk of serious complications from invasive procedures.

download article
35.175.179.52.