PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Neonatale aanpak bij resusimmunisatie
Author(s): DEBEER A, ALLEGAERT K, RAYYAN M, COSSEY V, NAULAERS G, VANHOLE C, VAN GEET C, DEVLIEGER H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 21   Date: 2005   
Pages: 1537-1542
DOI: 10.2143/TVG.61.21.5002315

Abstract :
De voorbije decennia is een duidelijke verschuiving opgetreden in het klinisch beeld van de pasgeborene met hemolytische ziekte door maternale antistoffen.
De behandeling van de pasgeborene met resusziekte is gericht op de behandeling van anemie enerzijds en van hyperbilirubinemie anderzijds. Door het uitvoeren van een wisseltransfusie na de geboorte kan men zowel de anemie herstellen als de hyperbilirubinemie bestrijden. Deze behandeling is zeer efficiënt, maar niet zonder risico’s.
Een alternatieve behandeling is de toediening van hoge dosissen intraveneuze immunoglobulinen in combinatie met fototherapie. Na toediening van immunoglobulinen kan laattijdige anemie optreden, waarvoor een bijkomende transfusie nodig kan zijn.
Na behandeling met herhaalde intra-uteriene transfusies staan we voor een ander ziektebeeld bij de geboorte. In deze gevallen is er minder acute hemolyse, maar een hoger risico van laattijdige hyporegeneratieve anemie door de onderdrukking van de erytropoëse. Hier kan behandeling met recombinant erytropoëtine zinvol zijn.

Neonatal management of rhesus hemolytic disease of the newborn
The clinical picture of the newborn with hemolytic disease, due to maternal antibodies has changed in the past decades.
Treatment is directed at two goals: treatment of anaemia and hyperbilirubinemia. Exchange transfusion is an invasive procedure that treats both aspects of the disease, but is associated with possible severe adverse events.
Administration of high dose intravenous immunoglobulins (HDIVIG) in combination with intensive phototherapy is an alternative treatment option. Infants receiving HDIVIG need to be monitored for late anaemia during the first three months of life.
After multiple intrauterine transfusions the clinical picture at birth can be different. Acute hemolysis occurs less, but there is an increased risk of later hyporegenerative anaemia with low reticulocyte counts and low erythropoietin levels. In these cases treatment with recombinant erythropoietin may be an option.

download article
34.204.43.11.