PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Intraveneuze immunoglobulinetherapie voor trombocytenallo-immunisatie in de zwangerschap
Author(s): VAN CALSTEREN K, VAN SCHOUBROECK D, WITTERS I, LEWI L, DYMARKOWSKI S, CANNIE M, DEVLIEGER R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 21   Date: 2005   
Pages: 1543-1549
DOI: 10.2143/TVG.61.21.5002316

Abstract :
Foetale allo-immune trombocytopenie (FAIT) is een zeldzame maar ernstige aandoening waarbij foetale bloedplaatjes worden afgebroken door maternale antilichamen, gericht tegen een plaatjesantigeen dat van de vader is overgeërfd en ontbreekt op de bloedplaatjes van de moeder. Het prenatale beleid richt zich op de preventie van de ernstigste verwikkelingen van AIT, namelijk intracraniale bloedingen. In dit artikel wordt het succesvol gebruik van intraveneuze immunoglobulinen beschreven in twee atypische gevallen van een door FAIT verwikkelde zwangerschap.

Intravenous immunoglobulin therapy for platelet alloimmunisation in pregnancy
Fetal/neonatal alloimmune trombocytopenia (F/NAIT) is an uncommon but serious disorder characterized by marked trombocytopenia in the fetus and neonate. Platelet destruction is caused by maternal-fetal platelet incompatibility which stimulates the production of maternal immunoglobulin G platelet-specific antibodies directed against a fetal platelet antigen inherited from the father and lacking in the mother’s platelets. Transplacental passage of this antibody results in fetal platelet destruction.
Intracranial hemorrhage (ICH) is the most devastating complication of NAIT, affecting 10-30% of all proven cases; 25-50% of these occur antenatally. Because 75-90% of subsequent pregnancies will be equally or more severely affected, antenatal management directed at preventing ICH in utero has assumed great clinical importance.
We report two cases of fetal alloimmune trombocytopenia that were succesfully treated by weekly intravenous administration of immuno- globulins.

download article
34.204.43.11.