PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Longembolie bij een jonge vrouw: een uitzonderlijke diagnose
Author(s): STRAGIER B, DELRUE L, BRUSSELLE G, VAN BELLE S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 61    Issue: 21   Date: 2005   
Pages: 1550-1554
DOI: 10.2143/TVG.61.21.5002317

Abstract :
Er wordt een patiënte beschreven bij wie massieve longembolie de eerste uiting was van een gemetastaseerd choriocarcinoom twee jaar na haar laatste miskraam. De diagnose werd gesteld na pathologisch-anatomisch onderzoek van het embolectomiespecimen. Bij verdere screening werd via beeldvorming tevens een lever- en een hersenletsel gevonden. Na intensieve chemotherapie werd een volledige remissie bereikt. In de literatuur zijn slechts enkele gevallen beschreven waar tumorembolie in de pulmonale circulatie de eerste uiting was van een gemetastaseerd choriocarcinoom.
Aangezien het choriocarcinoom een aandoening is met een hoge kans op curatie, ook bij gemetastaseerde ziekte, is het dus zeer belangrijk om bij iedere jonge vrouw die zich presenteert met longembolie zonder duidelijke voorbeschikkende of uitlokkende factor, een onderliggend choriocarcinoom uit te sluiten door bepaling van het serum-ß-HCG.

A young woman with a pulmonary embolus: not always what it seems
We describe a patient in whom massive pulmonary embolism was the first sign of a metastatic choriocarcinoma two years after her last miscarriage. The diagnosis was made by a pathological examination of the embolectomy specimen. Subsequent screening revealed liver and brain metastasis as well. A complete remission was achieved after a dose-intense chemo- therapy regimen. A few cases have been reported in the literature where tumor emboli in the pulmonary circulation constituted the first signs of a metastatic choriocarcinoma.
Because of the high curability of the disease with an intensive chemotherapy regimen, even in an advanced stage, we believe that it is of utmost importance to consider the diagnosis of a choriocarcinoma in every young woman presenting with a pulmonary embolism without another obvious preexisting or causative etiologic fac- tor.

download article
3.84.139.101.