PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Intieme onderzoeken aanleren aan studenten in de geneeskunde: ervaringen uit de Universiteit Antwerpen
Author(s): HENDRICKX K, DE WINTER B, WYNDAELE JJ, DEBAENE L, TJALMA W, SELLESLAGS B, MAST F, BUYTAERT P, BOSSAERT L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 1   Date: 2006   
Pages: 11-20
DOI: 10.2143/TVG.62.1.5002357

Abstract :
Het aanleren van gynaecologische, urologische en rectale onderzoeken aan medische studenten stelt veelal praktische, didactische en ethische problemen. In het nieuwe curriculum geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen wordt een programma opgenomen met Intiem Onderzoek Medewerkers (IOM’s).
In dit project kunnen studenten van het vijfde jaar gynaecologische en urologische vaardigheden aanleren met de hulp van opgeleide, gezonde vrijwilligers. Er is aandacht voor technische, communicatieve en attitudeaspecten.
Dit artikel belicht de implementatie van het programma alsook de evaluatie van het project op niveau van de student, de IOM en de arts-docent. De kwantitatieve en kwalitatieve gegevens bieden een duidelijk beeld van de perceptie van het project door studenten, IOM’s en opleiders. Volgende items worden gescoord: voorbereiding, het onderzoek zelf, begeleidende emoties, leermomenten, moeilijkheidsgraad, voorkennis, tijdsinvestering, motivatie e.d.
Globaal is er een positieve appreciatie van het programma. Het koppelen van een onmiddellijk feedbackmoment aan de training, het integreren van technische en communicatieve vaardigheden, de volledigheid van de onderzoeken en het aanbieden van zowel mannelijke als vrouwelijke IOM’s zijn de meerwaarden van dit project.

Learning intimate examinations for medical students: experiences from the University of Antwerp
Teaching gynaecological, breast, urogenital and rectal examinations in medical schools generates practical, didactical and ethical problems. In the new medical curriculum at the Antwerp University a program was implemented with Intimate Examination Associates (IEA).
In this project students in their fifth curriculum year can learn gynaecological and urological skills with the help of healthy and trained volunteers. Technical, communicative and attitude aspects are taken into account.
This article reports on the implementation of the program, and on the evaluation at the level of the students, the IEA’s and the teaching doctors. Quantitative and qualitative data illustrate the perception of the 3 parties. Scored items are: preparation of the program, the training itself, emotions, teaching moments, degree of difficulty, foreknowledge, time investment, motivation etc.
The program receives a positive appreciation. The immediate feedback moment after the training, the integration of technical and communicative skills, the completeness of the examinations and the presence of male and female IEA’s are the surplus value of this program.

download article
54.162.151.77.