PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Risico’s verbonden aan Enterobacter sakazakii in zuigelingenvoeding
Author(s): UYTTENDAELE M, HERMAN L, DAUBE G, LAUWERS S, VANDENPLAS Y, SAEGERMAN C, DEBEVERE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 1   Date: 2006   
Pages: 21-28
DOI: 10.2143/TVG.62.1.5002358

Abstract :
Enterobacter sakazakii is een zeldzame maar bekende oorzaak van neonatale sepsis en van een ernstig verlopende vorm van meningitis met een mortaliteit van 10 tot 80%. Verschillende infecties zijn in verband gebracht met het gebruik van zuigelingenvoeding. Met het oog op het formuleren van richtlijnen omtrent de voorwaarden voor bereiding, bewaring en toediening van zuigelingenvoeding, werd in opdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een studie verricht met betrekking tot het contaminatieniveau, de voorwaarden voor groei en overleving en de risico’s van infectie met E. sakazakii in zuigelingenvoeding.
Melkpoeder is niet absoluut steriel en mogelijk kan een lage besmetting (productienorm: < 1 kolonievormende eenheid per 10 g) met E. sakazakii aanwezig zijn. Bij bereiding moeten de nodige hygiënische maatregelen in acht worden genomen. Aanbevolen wordt de bereide zuigelingenvoeding binnen maximaal 2 uur te koelen tot 5°C en een bewaartijd van maximaal 24 uur aan te houden.
Opwarmen van het gerehydrateerd melkpoeder tot 37°C, warm houden en toedienen van bereide zuigelingenvoeding is een totaalproces dat maximum 1 uur in beslag mag nemen opdat er zich een voldoende marge tussen het aantal E. sakazakii-cellen en de infectie veroorzakende dosis zou bevinden. Opvolging van deze richtlijnen kan het risico van neonatale E. sakazakii-infecties (en infecties door andere pathogene micro-organismen) sterk verminderen.

Risk associated with Enterobacter sakazakii in powdered milk formula
Enterobacter sakazakii can cause a severe form of neonatal meningitis in infants with a mortality of 10 to 80%. Several cases were associated with the consumption of powdered milk formula. The Federal Food Agency in Belgium ordered a study to collect information with regard to the contamination level, growth, survival characteristics and infective dose of E. sakazakii in powdered milk formula. Following this study recommendations were developed regarding the conditions for preparation, storage and feeding procedure.
The production process of milk powder does not guarantee an absolute sterile product and low levels of E. sakazakii (< 1 cfu per 10 g) may occasionaly be present. Despite appropriate hygienic conditions during preparation, it is recommended that the prepared powdered milk formula is cooled down to 5°C in less than 2 hours and that refrigerated storage is limited to a maximum of 24 h. Warming up again to 37°C and feeding should not take more than one hour in order to keep a safety margin between the numbers of E. sakazakii cells potentially present and its infective dose. If the above mentioned guidelines for preparation, storage and feeding of powdered milk formula are respected, the risk of a neonatal E. sakazakii-infection (and infections caused by other pathogenic micro-organisms) could be dramatically reduced.

download article
34.229.24.100.