PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Torsie van de galblaas bij een tweejarig kind
Author(s): GIELEN E, VAN STEENBERGEN W, LEMAY P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 1   Date: 2006   
Pages: 39-42
DOI: 10.2143/TVG.62.1.5002361

Abstract :
Een torsie van de galblaas bij een tweejarige jongen wordt besproken. Deze zeldzame aandoening kenmerkt zich door hevige pijn met of zonder een palpabele massa in het rechter hypochondrium. De aandoening is het gevolg van een galblaas die abnormaal mobiel is ten gevolge van een aangeboren of verworven mesenterium dat de galblaas verbindt met de lever.
Een echografie van het abdomen is het meest geschikte onderzoek om preoperatief de diagnose te stellen. Specifieke tekens zijn een “free-floating” galblaas en een conische structuur die de galblaas verbindt met de lever. Niet-specifieke tekens zijn een uitzetting van de galblaas die een verdikte wand en tekens van ontsteking kan vertonen.
De differentiaaldiagnose omvat darminvaginatie, (a)calculeuze cholecystitis, een acute hydrops van de galblaas en een retrocaecale appendicitis. Zonder cholecystectomie kan een volledige torsie van de galblaas evolueren naar gangreen, perforatie en peritonitis.

Torsion of the gallbladder in a 2-year-old child
A case of torsion of the gallbladder in a 2-year-old child is reported to focus attention on this rare condition. Symptoms consist of acute abdominal pain with or without a palpable mass in the right upper quadrant of the abdomen.
Torsion of the gallbladder is due to an anatomic variation, in which the gallbladder shows an abnormal mobility due to the presence of a congenital or an acquired mesentery with loss of fixation to the inferior liver margin.
Ultrasonography is helpful for the preoperative diagnosis. Typical radiologic features consist of a free-floating gallbladder and a conical structure connecting the gallbladder to the liver. Non-specific features are a dilatation of the gallbladder with thickening of the wall, and with signs of inflammation.
The preoperative differential diagnosis includes intussusception, (a)calculous cholecystitis, acute hydrops of the gallbladder, and a high retrocaecal appendicitis. The treatment is prompt cholecystectomy in order to avoid gangrene, perforation, and peritonitis.

download article
34.229.24.100.