PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Aritmogene rechterventrikeldysplasie/cardiomyopathie. Een patiëntencasus
Author(s): DEWILDE W, VANDEKERCKHOVE Y, DELANOTE J, BOL A, MUYLDERMANS L, COENEGRACHTS K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 1   Date: 2006   
Pages: 43-49
DOI: 10.2143/TVG.62.1.5002362

Abstract :
Aritmogene rechterventrikeldysplasie/ cardiomyopathie is een hartziekte waarbij het myocard van het rechterventrikel aangetast is en systematisch vervangen wordt door vet of een combinatie van fibrose en vet. Aritmogene rechterventrikeldysplasie/cardiomyopathie is een mogelijke oorzaak van onverklaarde syncope, ventrikeltachycardie, globaal hartfalen en één van de mogelijke doodsoorzaken van plotse dood bij jonge personen. Deze laatste krijgt tegenwoordig heel wat media-aandacht bij atleten. De diagnose behelst verschillende criteria en de aandoening kan behandeld worden met medicijnen of met een interne defibrillator (ICD).
We bespreken de ziektegeschiedenis van een 51-jarige man met een familiale vorm van aritmogene rechterventrikeldysplasie/ cardiomyopathie, die zich aandiende met malaise en dyspneu als enige klachten sinds 3 dagen. Daarnaast geven we ook een bespreking van de literatuur.

An unusual case of arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy
Arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy is a myocardial disease which is frequently associated with sudden death in young persons and heart failure in elderly. Predominantly the right ventricle is affected by replacement of the myocardium by fat or a combination of fibrosis and fat. Typical ECG findings are inverted T-waves and QRS-prolongation. Monomorphic left bundle branch block ventricular tachycardia is the most common arrhythmia in arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy.
We review the literature and report the case history of a fifty-one year old man with a familial form of arrythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy who came to the emergency department because of fatigue and dyspnoea since three days. The literature is also reviewed.

download article
18.205.176.100.