PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Periostale reactie als symptoom van een recidief van polyarteriitis nodosa: klinische casus
Author(s): CARRON P, HOFFMAN I, DE RYCKE L, PEENE I, BAUTERS W, PRAET M, VEYS E, DE KEYSER F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 1   Date: 2006   
Pages: 50-54
DOI: 10.2143/TVG.62.1.5002363

Abstract :
We melden een casus waarbij een heropflakkering van polyarteriitis nodosa (PAN) zich voordoet als een geïsoleerde en gelokaliseerde onderbeenperiostitis. PAN is een systemische vasculitis die voornamelijk de middelgrote en kleine arteriën aantast en zich histopathologisch kenmerkt als een segmentaire necrotiserende vasculitis die kan leiden tot microaneurysma’s en vernietiging van de vaatwand met ischemie en necrose van het eindorgaan tot gevolg. Deze vasculitis kan veel verschillende organen aantasten en gepaard gaan met hoge graad van morbiditeit en mortaliteit. Verscheidene patiëntencasussen handelen over PAN waarbij slechts één orgaan betrokken is zonder systemische kenmerken zoals koorts, rash, gewichtsverlies, enz. Wegens de diverse manifestaties van PAN kan dit type vasculitis andere ziekten nabootsen, waardoor het stellen van de juiste diagnose kan vertraagd worden.
In deze bijdrage gaat het over een vrouw die een klassiek beeld van PAN ontwikkelde en zich na een symptoomvrije periode van 8 jaar aanbiedt met een geïsoleerde en gelokaliseerde periostitis van het onderbeen, die blijkt te berusten op een heropflakkering van de vroeger doorgemaakte PAN.





Relapse of polyarteritis nodosa presenting as isolated and localized lower limb periostitis
We report a unique case of a relapse of polyarteritis nodosa (PAN) presenting as an isolated and localized periostitis of the tibia.
PAN is a systemic vasculitis, which predominantly affects the medium-sized and small arteries. Its pathologic hallmark is a segmental necrotizing vasculitis, which leads to vessel wall damage, microaneurysms, and end organ ischemia or necrosis. In its usual diffuse form PAN may affect several organs and cause a high degree of morbidity and mortality. Because of the injuries to various organs by PAN, it can mimic more common diseases and cause confusion or delay in diagnosis.
This report describes the case of a 49-year-old female patient who first developed a classical PAN and presented later on, after a symptom free interval of 8 years, an isolated and localized lower limbs periostitis as the main manifestation of a PAN relapse.

download article




54.81.220.239.