PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Androgeendeficiëntie en depressie
Author(s): VERBEERST L, T’SJOEN G, AUDENAERT K, VAN HEERINGEN C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 2   Date: 2006   
Pages: 100-109
DOI: 10.2143/TVG.62.2.5002369

Abstract :
Aan de hand van de ziektegeschiedenis van een hypogonadale man met een majeure depressie met psychotische kenmerken die onvoldoende reageerde op een doeltreffende psychofarmacologische aanpak, wordt de mogelijke relatie tussen secundair (aan hyperprolactinemie gerelateerd) hypogonadisme en majeure depressie beschreven. Hoewel het gebruik van bepaalde neuroleptica met een stijging van de prolactinespiegel kan gepaard gaan, dient er toch de nadruk op gelegd dat dit gebruik niet onmiddellijk als enige oorzaak van een prolactinestijging mag beschouwd worden. Het is dan ook noodzakelijk, zeker bij meer uitgesproken prolactinestijgingen, andere oorzaken en meer specifiek een hypofysetumor uit te sluiten.
Vervolgens wordt dieper ingegaan op de relatie tussen een depressieve stoornis en de serumtestosteronspiegels. Hieruit blijkt dat, ondanks opdeling in absolute en partiële androgeendeficiëntie, geen eenduidigheid wordt gevonden in deze relatie. Of androgeenreceptorpolymorfisme meer duidelijkheid kan geven over de kwetsbaarheid van een patiënt voor het ontwikkelen van een depressieve stoornis bij androgeendeficiëntie zal in de toekomst verder moeten worden bevestigd.
Vanuit therapeutisch standpunt wordt tot nog toe enkel bij manifeste androgeendeficiëntie een duidelijke gunstige invloed van de testosteronsubstitutie op depressie gemeld.

Androgen deficiency and depression
We report a case of a hypogonadal man with a major depression accompanied by psychotic symptoms, who inadequately responded to psychopharmacological trials. The possible relationship of a secondary (related to hyperprolactinemia) hypogonadism as a possible cause of major depression is proposed. Although some neuroleptics can cause a prolactin elevation, we indicate that this use cannot be considered the only reason of the prolactin elevation. It is necessary to rule out other causes such as a tumor of the pituitary gland, certainly when the serum prolactin levels are more pronounced.
Next, the relationship between the serum testosterone level and the presence of a depressive disorder is discussed. Despite the distinction between total and partial androgen deficiency, the relationship between serum testosterone level and depression remains unclear. Polymorphism of the androgen receptor contributing to the vulnerability to develop a depressive disorder in hypogonadal men, should be confirmed in the future. From a therapeutic viewpoint, only in severe androgen deficiency testosterone replacement therapy should be considered as a treatment for mood improvement.

download article
3.227.254.12.