PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Gezondheidsrechtelijke bedenkingen bij ziekenhuisinfecties
Author(s): CALLENS S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 2   Date: 2006   
Pages: 123-130
DOI: 10.2143/TVG.62.2.5002372

Abstract :
Steeds meer gehospitaliseerde patiënten krijgen te maken met een ziekenhuisinfectie. In dit artikel wordt kort de problematiek van de bewijslast besproken.
Vervolgens wordt aandacht geschonken aan de wetgeving die direct of indirect verband houdt met ziekenhuisinfecties.
De Belgische rechtspraak en de Franse aanpak in geval van aansprakelijkheid bij een ziekenhuisinfectie komen eveneens aan bod.
Ten slotte wordt aandacht besteed aan een vrij recent Belgisch wetsvoorstel dat een systeem van foutloze aansprakelijkheid voor ziekenhuisinfecties bepleit.

Hospital infections and health law items
Actually the number of hospitalised patients who become infected with a hospital infection, is increasing. In this article the issue of the burden of proof is reviewed. The legislation dealing directly or indirectly with hospital infections is briefly analysed. The Belgian jurisprudence and the French approach concerning liability in case of a hospital infection are described. Finally, attention is given to recent draft legislation which proposes a no-fault liability in case of hospital infections.

download article
54.198.246.164.