PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het MIA-syndroom: malnutritie, inflammatie en atherosclerose
Author(s): BAMMENS B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 2   Date: 2006   
Pages: 162-165
DOI: 10.2143/TVG.62.2.5002379

Abstract :
Het MIA-syndroom werd in 1999 voor het eerst beschreven bij patiënten met nierinsufficiëntie. De term wijst op de associatie van malnutritie, inflammatie en atherosclerose in deze patiëntenpopulatie. Vooreerst dient benadrukt te worden dat elk van de drie stoornissen in de betrokken groep een hoge prevalentie kent. Bovendien werd in meerdere studies aangetoond dat ze elk op zich ook klinisch relevant zijn, niet in het minst door hun associatie met mortaliteit als harde eindpunt. Vanuit statistisch oogpunt is het dan ook niet verwonderlijk dat een associatie voorkomt tussen deze drie entiteiten. Daarnaast zijn er evenwel ook argumenten voor een oorzakelijk verband tussen de drie, waarbij inflammatie de centrale rol blijkt te spelen.

The MIA syndrome: malnutrition, inflammation and atherosclerosis
The MIA syndrome in patients with renal insufficiency was described for the first time in 1999. It emphazises the strong association found between malnutrition, inflammation and atherosclerosis in this particular patient population. Each of these three disorders is highly prevalent in renal patients. Moreover, their clinical relevance is reflected by their relationship with several outcome measures, amongst which mortality may be the most important one. Hence, from a statistical point of view, the strong association between malnutrition, inflammation and atherosclerosis in renal insufficiency patients is not surprising. On the other hand, recent fundamental research revealed evidence for a causal link between the entities with a key role for inflammation.

download article
34.228.185.211.