PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De rol van rasburicase in de preventie van het acute tumorlysissyndroom
Author(s): LECLUYSE K, BOOGAERTS M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 5   Date: 2006   
Pages: 348-354
DOI: 10.2143/TVG.62.5.5002409

Abstract :
Het acute tumorlysissyndroom (ATLS) als verwikkeling bij het opstarten van antitumorale therapie heeft negatieve gevolgen voor de prognose van patiënten die anders te genezen zouden kunnen zijn. Een tijdige onderkenning en een preventieve aanpak van de hyperurikemie zijn dan ook van levensbelang. Sinds een tiental jaar is rasburicase, een nieuw urolyticum, ter beschikking dat een sneller en doeltreffender resultaat blijkt te hebben dan allopurinol.
Aan de hand van een patiëntencasus, wordt dieper ingegaan op de definitie en de pathogenese van ATLS en wordt de rol besproken van rasburicase in het voorkomen van dit ziektebeeld.

Acute tumor lysis syndrome
Acute tumor lysis syndrome (ATLS) is a life-threatening complication which is observed after the initiation of chemotherapy and exerts a negative impact on the outcome of patients with malignancies which are otherwise potentially curable. Therefore, early diagnosis and prevention are essential.
In this article an overview is given of the incidence, pathogenesis and treatment of ATLS. Rasburicase has proven to have a faster activity and a higher efficacity compared to the slow-acting allopurinol in the reduction of hyperuricemia and prevention of terminal renal failure.

download article
54.242.193.41.