PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De neurocognitieve expertise binnen het chronische- vermoeidheidsyndroom
Author(s): VAN HOOF E, MCGREGOR N, CLUYDTS R, DE BECKER P, DE MEIRLEIR K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 5   Date: 2006   
Pages: 355-362
DOI: 10.2143/TVG.62.5.5002410

Abstract :
Patiënten met het chronische-vermoeidheidsyndroom (CVS) rapporteren een verminderde levenskwaliteit door onder andere beperkte cognitieve functies, zoals aandacht en geheugen. Deze subjectief gemelde beperkingen kunnen echter niet altijd geobjectiveerd worden. In het onderzoek waarover in deze bijdrage wordt gerapporteerd, wordt een minimale neurocognitieve testbatterij gebruikt die eveneens aansluit bij de wetenschappelijke literatuur.
71 patiënten met CVS en 28 sedentaire gezonde controlepersonen worden onderworpen aan een neurocognitieve screening. Een gezonde controlegroep wordt verkozen boven personen met een andere vermoeidheidgerelateerde aandoening daar patiënten met CVS in de praktijk eveneens vergeleken worden met gezonde, werkende mensen. Aandachts- en geheugenbeperkingen, alsook een verminderde reactiesnelheid lijken aanwezig in de CVS-populatie. Bovendien beïnvloeden deze klachten significant hun dagelijks leven.
Uit dit cross-sectioneel onderzoek blijkt het nut van een reactietijdtest, onderzoek naar motorische snelheid, een aandachtstest en een woordvloeiendheidstest als een minimale testbatterij.

Neurocognitive examinations in chronic fatigue syndrome
Patients with chronic fatigue syndrome suffer from a diminished quality of life caused by e.g. their limited cognitive functions such as attention and memory. This article offers a minimal neurocognitive battery which allows a comparison with the existing scientific literature.
Seventy-one patients with chronic fatigue syndrome and 28 sedentary controls are included and given a neurocognitive screening. Healthy controls were chosen above controls suffering from another fatigue-related condition, as patients with chronic fatigue syndrome are in clinical practice usually compared to the healthy working population. Attention problems, memory deficits and a diminished reaction speed are apparent in the CFS group. Moreover, these deficits seem to influence their daily activities significantly. From this cross-sectional study a reaction time test, research into motor speed, attention testing and a controlled oral word association test seem useful diagnostic tools.

download article
54.221.145.174.