PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Geeft ochronosis van de prostaat aanleiding tot chronische prostatitis? Casusbespreking en literatuurstudie
Author(s): DECRAMER A, VAN DER EECKEN H, VANHOUCKE JL, BRAECKMAN J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 5   Date: 2006   
Pages: 385-389
DOI: 10.2143/TVG.62.5.5002415

Abstract :
Alkaptonurie is een zeldzame autosomaal recessieve aandoening op basis van een gekende genmutatie. Hierbij wordt homogentisinezuur opgestapeld en geoxideerd met donkere pigmentering tot gevolg.
Klinische manifestaties zijn afhankelijk van de mate van de opstapeling met eerst donkere urine, en nadien cutane pigmentaties en artropathie. Minder voorkomend is depositie in hart en bloedvaten of organen van het urinair stelsel.
In dit artikel gaat de aandacht uit gaat naar de opstapeling in de prostaat. Naar aanleiding van een pati├źntencasus met symptomatische recidiverende prostatitis gebeurde een literatuurnazicht met tevens verdere onderzoeken in dit specifieke geval. De vraag stelde zich of neerslag van homogentisinezuur in de prostaat aanleiding geeft tot een verhoogde kans op prostatitis.
Ook worden recente ontwikkelingen inzake de behandeling en/of preventie van de klinische manifestaties belicht zoals dieetmaatregelen, vitamine-C- of nitisinoninname.

Ochronosis of the prostate, a possible cause of chronic prostatitis?
Alkaptonuria is a rare autosomal recessive disorder based on a wellknown gene mutation. An accumulation and oxidation of homogentisic acid does occur with dark pigmentation as a result. Clinical manifestations depend on the amount of accumulation resulting at first in a dark coloured urine with later on a cutaneous pigmentation and arthropathy. Cardiovascular and urological deposition are less frequent.
This article wants to focus on the deposition in the prostate. Next to the case history of a patient with a symptomatical, recurrent prostatitis, a review of the literature with further investigations of the patient was executed. We wondered if the deposition of homogentisic acid in the prostate increases the risk of prostatitis. Also, the recent developments in treatment and/of prevention of the clinical manifestations as diet, intake of vitamin C and nitisinone are discussed.

download article
3.227.254.12.