PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Wat dient de belangen van minderjarigen? Ethische aspecten van dragerschapstests voor recessieve aandoeningen bij minderjarigen
Author(s): BORRY P, FRIJNS JP, DIERICKX K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 6   Date: 2006   
Pages: 456-462
DOI: 10.2143/TVG.62.6.5002426

Abstract :
Naast predictieve genetische tests die bij fenotypisch gezonde mensen informatie kunnen geven over mogelijke toekomstige aandoeningen, bestaan er ook tests die dragers van genetische mutaties kunnen identificeren. Dragers van genetische defecten worden zelf niet getroffen door een erfelijke aandoening, maar kunnen deze mutaties eventueel doorgeven aan hun nakomelingen. Dit heeft tot gevolg dat ouders soms vragende partij zijn om hun minderjarige kinderen te testen op dragerschap. Dit gaat echter in tegen nagenoeg alle klinische richtlijnen.
Met de snelle ontwikkelingen op het gebied van de genetica en het toenemend aantal genetische tests is de discussie over het genetisch testen van minderjarigen bijzonder actueel.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de ethische problematiek van het genetisch testen van minderjarigen op dragerschap.

What is in the best interest of the minor?
An ethical discussion of carrier testing in minors
Predictive or carrier genetic testing in minors remains a controversial issue. When a genetic disorder is diagnosed in a family, an immediate question asked usually is whether other family members are at risk. When the relatives in question are adults, they can decide for themselves whether or not to undergo a genetic test. Children at risk, however, are dependent from others, usually the parents, for decisions about their health.
This article gives an overview of the ethical discussion on carrier testing in minors. Carrier tests are intended for healthy people who have no symptoms of a disease and wish to discover their carrier status. Being a carrier does usually not affect the health of the carrier; however, as carrier testing is important for the offspring of their children, many parents are interested to have a carrier test performed on their own minor children. However, ethical and clinical guidelines concerning carrier testing in minors in a family context advance that carrier testing should preferably be deferred until the child is able to give himself a proper informed consent later in life.

download article
3.84.139.101.