PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Preventie en aanpak van ernstige anafylaxie bij de vaccinatie van kinderen volgens het aanbevolen vaccinatieschema. Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering
Author(s): VANLANDER A, HOPPENBROUWERS K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 8   Date: 2006   
Pages: 593-603
DOI: 10.2143/TVG.62.8.5002446

Abstract :
Ernstige anafylaxie is een uiterst zeldzame bijwerking na vaccinatie. Hierbij rijst de vraag of buiten het hospitaalmilieu een veilige vaccinatie van kinderen kan verzekerd worden.
De Vlaamse minister van Gezondheid gaf de opdracht aan de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) om een “evidence-based” advies te ontwikkelen voor de preventie en aanpak van ernstige anafylaxie bij de vaccinatie van kinderen buiten het hospitaalmilieu. Dit advies werd goedgekeurd door de Hoge Gezondheidsraad en aanvaard als standaard voor een veilige vaccinatie buiten het hospitaalmilieu.
De aanbeveling bestaat uit twee luiken:
1)een literatuuroverzicht met informatie over definitie, pathofysiologie en epidemiologie van ernstige anafylactische reacties, de allergenen in vaccins, en de internationaal reeds bestaande richtlijnen over dit onderwerp; en
2)de richtlijn zelf met adviezen over een risicoanalyse voor gekende allergie voorafgaand aan de vaccinatie, de differentiaaldiagnose tussen ernstige anafylaxie en vasovagale syncope, de aanpak van ernstige anafylactische reacties, continue training van cardiopulmonale reanimatietechnieken (CPR), en maatregelen die na vaccinatie moeten getroffen worden.
De adviezen zijn samengevat in een stroomdiagram voor preventie en aanpak van ernstige anafylaxie bij vaccinatie van kinderen buiten het hospitaalmilieu.

Prevention and management of severe anaphylactic reactions related to the vaccination of children following the recommended vaccine shedule
Due to the very small, but really existing risk of severe anaphylaxis after vaccination, questions arise whether safe out-of-hospital vaccination of children can be warranted.
The Flemish Ministry of Health has commissioned the Flemish Scientific Society for Youth Health Care to develop an evidence-based guideline for the prevention and first-aid management of severe anaphylactic reactions related to the out-of-hospital vaccination of children and youngsters. This guideline was approved by the Belgian Health Council, and adopted as the standard for safe vaccination practice in out-of-hospital settings.
The guideline consists of two sections:
1)a literature overview with information about: definition, pathophysiology and epidemiology of severe anaphylactic reactions, the allergens present in the vaccines used in the Belgium program, and existing international guidelines regarding this topic; and
2)the guideline with recommendations about: prevaccination risk assessment for known allergies, differential diagnosis between anaphylactic shock and vaso-vagal syncope, management of severe anaphylactic reactions, continuous training of cardiopulmonary resuscitation (CPR) techniques, and measures to be taken after vaccination.
The guideline is summarised as a flowchart for the prevention and management of severe anaphylactic reactions related to vaccination of children and youngsters in an out-of-hospital setting.

download article
54.242.193.41.