PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Verwikkelingen van diabetes mellitus bij ouderen: screening en behandelingsstrategieën
Author(s): PETROVIC M, VAN DEN NOORTGATE N, JANSSENS W, VELGHE A, MICHIELSEN W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 8   Date: 2006   
Pages: 617-625
DOI: 10.2143/TVG.62.8.5002449

Abstract :
Alle verwikkelingen van diabetes mellitus (DM) kunnen voorkomen bij oudere diabetici.
Diabetische retinopathie is vaak een oorzaak van blindheid bij alle diabetespatiënten. Een goede diabetescontrole kan, bij oudere evenveel als bij jongere diabetici, het ontstaan van retinopathie voorkomen. Een jaarlijkse oftalmologische evaluatie is aangewezen.
Diabetische nefropathie is een veelvoorkomende oorzaak van nierinsufficiëntie bij de ouderen. Een strikte bloeddrukcontrole onder de waarde van 130/80 mmHg kan de evolutie naar diabetische nefropathie onafhankelijk van de glykemiecontrole vertragen.
Neuropathie geeft aanleiding tot diabetische voet, gangstoornissen en vallen.
Macrovasculaire verwikkelingen komen dikwijls voor bij oudere diabetici; ze dragen bij tot een verhoogde mortaliteit. Chronische macrovasculaire verwikkelingen hebben een nefast effect op de functionaliteit van de ouderen.
De oudere diabetici hebben vaak een cognitieve disfunctie en zijn beperkt in de activiteiten van het dagelijks leven, wat het ontstaan van verwikkelingen in de hand kan werken. Bij aanwezigheid van geassocieerde aandoeningen, zoals dementie, mag de aanpak van diabetes bij ouderen minder strikt zijn.
De behandeling van diabetes bij ouderen dient op maat van de individuele patiënt te worden aangepast. De behandelingsdoelen zijn optimalisatie van de functie en beperking van verwikkelingen die tot verminderde zelfredzaamheid en/of vroege plaatsing kunnen leiden.

Complications of diabetes mellitus in the elderly: screening and treatment strategies
All the complications of diabetes can occur in older patients with diabetes.
Common diabetic microvascular complications include retinopathy, nephropathy and neuropathy.
Diabetic retinopathy is a common cause of blindness in all patients with diabetes. As well in young as in older patients, good diabetic control can delay the onset of retinopathy. Thus, they should be referred for annual thorough eye examinations.
Diabetic nephropathy is a common cause of renal failure in the geriatric population. Significant improvements in nephropathy can be made independent of blood glucose control by checking the blood pressure to <130/80.
Neuropathy leads to diabetic foot, gait imbalances and constitutes a risk for falls.
Macrovascular disease i.e. cardiovascular, cerebrovascular and peripheral vascular disease is more common in older patients with diabetes and causes excess mortality. These long-term macrovascular complications provoke considerable functional impairment in elderly patients.
Often, elderly patients have cognitive disfunctions and are restrained in their daily activities which may contribute to the development of complications. Coexisting health problems, such as dementia, may require a simplified approach to diabetes care.
In older patients, therapy should be individualized and include a functional assessment. Goals of therapy should aim at optimizing function and at minimizing complications which may cause loss of independence or early institutionalization.

download article
18.215.161.19.