PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Metatarsalgie: diagnose en behandeling
Author(s): VERHOEVEN N, VANDEPUTTE G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 8   Date: 2006   
Pages: 633-643
DOI: 10.2143/TVG.62.8.5002451

Abstract :
Metatarsalgie is geen diagnose op zich maar slechts een symptoom, duidend op pijn in de voorvoet, meer bepaald ter hoogte van de metatarsalen. Het bepalen van de oorzaak van de pijn is zeer belangrijk voor zowel de diagnose als de behandeling.
We onderscheiden primaire metatarsalgie, secundaire metatarsalgie en een derde groep met andere regionale oorzaken van pijn in de voorvoet. Deze indeling draagt ook bij tot het beslissen voor een conservatieve of operatieve behandeling. In de meeste gevallen is metatarsalgie te behandelen als de oorzaak gekend is.
Een juiste diagnose wordt gesteld door een goede anamnese en een goed klinisch onderzoek, eventueel aangevuld met enkele technische onderzoeken, hoewel deze diagnostisch van minder grote waarde zijn.
Bij de behandelingsmogelijkheden noteren we in de eerste plaats conservatieve behandeling met pedicureverzorging, schoenaanpassing en steunzolen. Indien dit onvoldoende helpt, zijn er – afhankelijk van de morfologie van de voet – verschillende chirurgische mogelijkheden die overwogen kunnen worden. Men gaat pas over tot deze chirurgische technieken indien de conservatieve behandeling faalt.

Diagnosis and treatment of metatarsalgia
Metatarsalgia is not a diagnosis as such, but merely a symptom. It indicates a pain in the forefoot, more particularly near the metatarsals. Defining the cause of the pain is very important for the diagnosis and the treatment as well.
The various diagnoses with metatarsalgia as one of the complaints, can be subdivided into primary metatarsalgia, secondary metatarsalgia and a third group with other local causes of pain in the forefoot. This subdivision contributes also to the decision of a surgical or a conservative treatment. In most cases metatarsalgia can be treated if the etiology is known.
Above all a good history and an accurate clinical examination are mandatory for a correct diagnosis. Some additional technical examinations can be performed, although they are less important for the diagnosis.
As possible therapeutic options we mention in the first place a conservative treatment by a chiropodist, an adjustment of the shoes and custom made insoles. If this treatment doesn’t help sufficiently, various surgical possibilities can be considered, depending on the morphology of the foot. Surgical techniques are only indicated when all conservative treatments fail.

download article
54.91.71.108.