PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Onderzoeksdesigns bij patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek
Author(s): AERTGEERTS B, BUNTINX F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 11   Date: 2006   
Pages: 812-817
DOI: 10.2143/TVG.62.11.5002481

Abstract :
Levenslang op de hoogte blijven van relevante medische ontwikkelingen is een belangrijke opdracht voor artsen. In de grote berg literatuur een antwoord vinden op een klinisch probleem is echter een bijna onmogelijke opdracht. Daarvoor is het nodig om artikels kritisch en snel te beoordelen. Om te weten welk onderzoeksdesign bij welke vraagstelling past, is het nodig om kennis te maken met de grote lijnen van onderzoeksdesigns. Meestal zijn twee grote indelingen terug te vinden: het onderscheid tussen explorerend (genereren van hypothesen) en toetsend onderzoek (toetsen van hypothesen), en het onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Een systematisch literatuuronderzoek is ten slotte ook een volwaardige onderzoeksmethode om klinische vraagstellingen te beantwoorden.
Dit artikel gaat dieper in op het kwantitatief onderzoek, waarbij de onderzoeker ingrijpt op de gebeurtenissen (interventieonderzoek) of als toeschouwer de gebeurtenissen beschrijft (observationeel onderzoek). Het aanbrengen van een tijdsas zorgt voor reliëf. Het koninginnenstuk van interventioneel onderzoek – de “randomised controlled trial” (RCT) – wordt besproken, alsook enkele voorbeelden van observationeel onderzoek, wat de basis vormt van epidemiologisch onderzoek. Ten slotte wordt nog kort ingegaan op diagnostisch en ecologisch onderzoek.
Het geheel verschaft de lezer een handig instrument om snel zicht te krijgen op onderzoeksdesigns.

Study designs for clinicians
Continuous Medical Education is an important issue in the world of clinicians. Nevertheless, it is extremely difficult to find a quick and correct answer on a clinical problem among the enormous amount of medical literature. Thus clinicians need tools to critically appraise papers. One of these tools is an insight in the different applicable research designs.
This paper provides the reader with an overview of the most popular research designs used in patient-related research. It concentrates on quantitative research designs, whereby the investigator assigns subjects to intervention and control groups (experimental design), or describes facts or relations (observational studies). Also diagnostic and ecological designs are shortly mentioned.

download article
18.215.161.19.