PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Adviezen bij de opvoeding van kinderen met ADHD
Author(s): VANDERFAEILLIE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 11   Date: 2006   
Pages: 821-826
DOI: 10.2143/TVG.62.11.5002483

Abstract :
ADHD is een veelvoorkomende stoornis bij kinderen en adolescenten. Ouders van kinderen met ADHD raadplegen meer hun huisarts naarmate ze het gedrag van hun kind problematischer vinden. Huis- en kinderartsen kunnen dus een belangrijke rol spelen bij de behandeling van de kinderen met ADHD en bij de ouderbegeleiding. De ernst en de veelzijdigheid van het probleemgedrag van de kinderen met ADHD vraagt een intensieve aanpak. De opvoeding van het kind is hierbij heel belangrijk.
In dit artikel worden twaalf adviezen voorgesteld die nuttig kunnen zijn bij de opvoeding van een kind met ADHD. Deze adviezen kunnen huisartsen en pediaters bespreken tijdens de psycho-educatie en de ouderbegeleiding. Over langere tijd ingezet met andere, eventueel medicamenteuze behandelingen, kunnen ze de ontwikkeling van ernstig probleemgedrag voorkomen en resulteren in een betere langetermijnoutcome.

Advices on parenting children with ADHD
ADHD is a common disorder in schoolchildren and adolescents. Parents of children with ADHD consult more their general practitioner when they judge the behaviour of their child as problematic. Thus general practitioners and paediatricians can play an important role in the treatment and the counselling of the parents. The seriousness and the versatility of the problem behaviour of children with ADHD demand an intensive approach.
In this context the education of the child is very important. In this article twelve parenting advises are presented which can be helpful in the education of a child with ADHD. The general practitioner or the paediatrician can apply these in the counselling of the parents. Used for a longer time in combination with other eventually pharmacological treatments, this approach can prevent the development of severe behavioural problems and lead to a better long-term outcome.

download article
54.162.151.77.