PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: VWOG-Oncologieregistratie 1998-2002. Deel 3: Vulva- en vaginacarcinomen
Author(s): MAKAR A, TJALMA W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 11   Date: 2006   
Pages: 838-844
DOI: 10.2143/TVG.62.11.5002486

Abstract :
Dit artikel geeft een overzicht betreffende het voorkomen, de histopathologie, de stagering en de behandeling van vulva- en vaginacarcinoom in Vlaanderen gedurende de periode 1998-2002. De gegevens werden geregistreerd door de Vlaamse Werkgroep Oncologische Gynaecologie (VWOG). Er werden 198 vulvaire en 37 vaginale kankers geregistreerd, die respectievelijk 6 en 1,1% van alle geregistreerde gynaecologische kankers veregenwoordigden.
De verschillende aspecten van vulva- en vaginacarcinoom stemden in het algemeen overeen met gegevens uit de literatuur. Zoals internationaal aangetoond werd, is er ook in Vlaanderen een neiging tot onderbehandeling van vulva- en vaginacarcinomen.

Registration of cancer of the vulva and vagina in Flanders, Belgium
The aim of this paper is to review the different clinical and pathological aspects regarding vulvar and vaginal cancer in Flanders during a five-year period (1998-2002). The data were collected from the registry of the “Vlaamse Werkgroep Gynaecologische Oncologie” (Flemish Working Party on Gynaecological Oncology). During this period 198 vulvar and 37 vaginal tumours were reported, representing respectively 6% and 1,1% of all registered gynaecologic malignancies.
Regarding vulvar cancer, squamous cell cancer was the most frequent histopathologic type. Stage Ia represented 30% of all vulvar tumors, while stages Ib and II occurred in approximately 50% of all tumour types. Primary surgery constituted the cornerstone in the management of most patients, though the surgical treatment has been suboptimal in many cases.
Among the vaginal tumours, a squamous cell cancer was also the most frequent histopathologic subtype. About 43% of the tumours were located in the upper one third of the vagina and 45,9% of the patients presented with stage I or II.

download article
34.228.185.211.