PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: VWOG-Oncologieregistratie 1998-2002. Deel 6: borstcarcinoom
Author(s): DEPYPERE H, VAN GINDERACHTER J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 11   Date: 2006   
Pages: 859-865
DOI: 10.2143/TVG.62.11.5002489

Abstract :
Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Tussen 1998 en 2002 werden 7 175 primaire borstkankers geregistreerd. In 1998 werden 1 072 kankers geregistreerd. In 2002 steeg dit aantal tot 1 717. Men kan dus veronderstellen dat dit aantal nog zal stijgen bij een meer volledige registratie. Bij 158 patiënten betrof het een bilaterale borstkanker. De leeftijd bij diagnose, de histopathologie en de differentiatiegraad waren niet verschillend bij uni- of bilaterale borstkankers. Het aantal pT1-tumoren was niet gestegen in deze 5 jaar. Er was geen tendens naar het ontdekken van kleinere tumoren.
In 1 956 gevallen werd de diagnose van carcinoma in situ gesteld. Bij 1 403 patiënten werd een carcinoma in situ gevonden samen met een andere tumor, terwijl bij 533 patiënten enkel een carcinoma in situ werd vastgesteld. Een invasief ductaal carcinoom kwam 5,3 keer meer voor dan een invasief lobulair carcinoom. De receptorstatus was positief bij pre- of postmenopauzale vrouwen bij respectievelijk 71 en 79,1%. De meeste tumoren werden in het pT1-stadium ontdekt.
In 1998 werd 79,4% van deze tumoren behandeld met borstsparende heelkunde. Dit al vrij hoge percentage veranderde niet tijdens de volgende 5 jaar. Chemotherapie werd toegediend aan 2 476 patiënten en radiotherapie aan 5 095 patiënten.

Registration of cancer of the breast in Flanders, Belgium
Breast cancer is the most prevalent cancer in women. From 1998 till 2002, 7175 primary breast cancers were registered by the “Vlaamse Werkgroep Oncologische Gynaecologie (Flemish Working Party on Gynaecologic Oncology). In 1998, 1072 cancers were recorded. This number increased to 1717 in 2002. It is surmized that with a more complete registration this number will increase in the future. In 158 patients the cancer was bilateral. The age at breast cancer diagnosis, the histopathology, and differentiation were not different between unilateral and bilateral tumours. The number of pT1 tumours has not increased during this five-year period. A tendency to detect smaller tumours did also not occur. The diagnosis of carcinoma in situ was made 1956 times. In 553 patients it was made as the unique diagnosis. In 1403 patients the carcinoma in situ area’s were found in combination with another tumour. Invasive ductal carcinoma occurred 5,3 times more frequently than invasive lobular carcinoma. The receptor status was positive in pre-and postmenopausal patients in respectively 71,0% and 79,1%. The largest number of tumours was detected at pT1 stage.
In 1998, 79,4% of these tumours was treated with breast conservative surgery. This already high percentage has not changed over the five-year period. Chemotherapy was administered in 2476 patients. In 5095 patients radiotherapy was applied.

download article
54.221.145.174.