PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Fysieke activiteit, sportparticipatie en fysieke fitheid. Stand van zaken van de Vlaamse bevolking
Author(s): PHILIPPAERTS RM, DUVIGNEAUD N, MATTON L, WIJNDAELE K, STEENS G, DUQUET W, THOMIS M, LEFEVRE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 21   Date: 2006   
Pages: 1491-1503
DOI: 10.2143/TVG.62.21.5002580

Abstract :
In 2002-2004 werden, op basis van een grootschalig veldonderzoek bij 5170 Vlaamse proefpersonen tussen 18 en 75 jaar, referentiewaarden opgesteld voor parameters van fysieke (in)activiteit en fysieke fitheid (morfologische, musculaire, cardiorespiratorische en metabole fitheid) door het Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid (met de steun van de Vlaamse Gemeenschap). De referentiewaarden voor fysieke (in)activiteit werden gewogen, rekening houdend met de resultaten van een groep van 1299 proefpersonen die enkel via een vragenlijst werden bevraagd.
Het is de eerste maal in Vlaanderen dat via een multidisciplinaire testbatterij gegevens werden verzameld waarbij praktisch het volledig volwassen leeftijdsbereik wordt bestreken. De prevalentiecijfers van fysieke activiteit zijn verontrustend en sluiten aan bij internationale studies. Tot op heden zijn Europese of internationale vergelijkingen voor fitheidsparameters bij volwassenen nog niet beschikbaar. De referentiewaarden zijn vrij te raadplegen op www.SteunpuntSBG.be voor verder gebruik door zorgverleners en professionele fitheidsbegeleiders bij de evaluatie van personen. Tot slot worden richtlijnen geformuleerd voor minimale hoeveelheden fysieke activiteit voor jongeren, volwassenen en senioren in het licht van aanvaardbare niveaus van fitheid en gezondheid.

Physical activity, sports participation and physical fitness in Flanders: status questionis
The Policy Research Centre Sport, Physical Activity and Health (supported by the Flemish Community) conducted a field study on 5170 Flemish adults between 18 and 75 years of age, investigating the current status in physical (in)activity and health-related fitness (morphological, muscular, cardiorespiratory and metabolic) in the period 2002-2004. Based on questionnaire data from 1299 subjects who did not participate in the field study, test results were weighted in order to get accurate and more representative data.
It is for the first time that such a large scaled field study over the complete adult age span applying a multidimensional test battery has been performed in Flanders. Results revealed that the levels of physical activity in the Flemish population are worrying, and are comparable with results from other international studies. Until now, a comparison of the physical fitness of adults in European or international context is not available. The age specific reference values can be consulted at www.SteunpuntSBG.be for further use by health care workers and health and fitness instructors.
Finally, health-related physical activity guidelines for youngsters, adults and elderly are formulated.

download article
34.239.175.196.