PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hoe kan screening van personen met een familiale anamnese van prematuur coronair lijden worden verbeterd?
Author(s): DEBRUYNE L, DE BACQUER D, DE HENAUW S, MAES L, ANNEMANS L, DE BISCOP S, DE BACKER G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 21   Date: 2006   
Pages: 1504-1511
DOI: 10.2143/TVG.62.21.5002581

Abstract :
In de aanbevelingen inzake de preventie van cardiovasculaire ziekten wordt bijzondere aandacht gevraagd voor eerstegraadsverwanten (broers, zussen, zonen en dochters) van patiënten met premature coronaire hartziekte (CHZ). Deze familiale voorgeschiedenis maakt dat ze zelf een groter risico lopen van CHZ, onafhankelijk van andere risicofactoren, hoewel niet veel aandacht aan die preventie wordt besteed.
Het “Familie Screening Project” onderzocht, aan de hand van een gecontroleerde studiedesign, hoe de actieve screening van eerstegraadsverwanten van patiënten met prematuur coronair lijden kan worden verhoogd.
De voormeting bevestigde de gebrekkige screening van deze verwanten in alle regio’s. De regio’s werden verdeeld in twee groepen en at random toegewezen aan een controle(C)- en interventie(I)-groep. Een informatie- en gezondheidseducatieprogramma, met betrekking tot patiënten, verwanten en huisartsen, werd ontwikkeld in de I-groep om screening bij de huisarts te verbeteren. Tijdens de studieperiode bereikte de screening van de verwanten 63,9% in de I-groep vergeleken met 25% in de C-groep; dit verschil was aanwezig bij de zussen/broers én bij de kinderen. Het cardiovasculair risicoprofiel van de verwanten van de I-groep was allesbehalve optimaal.
De screening van eerstegraadsverwanten van patiënten met prematuur coronair lijden kan significant verbeterd worden door de implementatie van een gezondheidseducatief programma. Dit is de eerste en noodzakelijke stap om de risicofactoren van deze hoogrisicopopulatie te verbeteren.

How to improve screening of people with family history of premature coronary heart disease in Flanders
Guidelines on prevention of cardiovascular disease advise screening of close relatives of patients with premature coronary heart disease (CHD). This family history increases the risk for CHD and is independent of other major risk factors; still screening for coronary risk factors in close relatives is only poorly practiced in Europe.
The Family Screening Project examined how to improve screening of close relatives of patients with premature CHD.
A controlled study design was applied. The pre-test confirmed that screening of close relatives is poorly practiced in all regions. Next they were disposed in pairs and randomly assigned to a Control (C) or Intervention (I) group. A health education program – involving patients, relatives and family doctors – was developed in the I-group in order to improve screening by the family doctor. The screening of relatives during the study period amounted to 63,9% in the I-group, compared to 25% in the C-group; the difference did occur as well in siblings as in the offspring. The cardiovascular risk profile of the relatives of the I-group was not optimal and needed improvement.
Screening of first degree relatives of patients with premature CHD can be significantly improved through a health education program. It constitutes the first and necessary step to improve the management of risk factors in these people who possess an increased risk for CHD.

download article
34.239.175.196.