PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: 5a-reductaseremmers bij androgene alopecie
Author(s): DECLERCQ G, HOEBEKE P, WINNE L, T’SJOEN G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 21   Date: 2006   
Pages: 1512-1518
DOI: 10.2143/TVG.62.21.5002582

Abstract :
Androgene alopecie (AGA) is een veelvoorkomende, mogelijk psychisch belastende aandoening van beide geslachten. Androgenen – en dan vooral dihydrotestosteron (DHT) – spelen een cruciale rol in het ontstaan ervan. Testosteron wordt omgezet in DHT door 5a-reductase; men onderscheidt twee typen van dit enzym: 5a-reductase type 1 en type 2.
Tot op heden is er geen concrete medicatie ter behandeling van AGA op basis van 5a-reductaseremmers van type 1.
Recent werd een duale 5a-reductaseremmer, dus van type 1 én type 2, op de markt gebracht, maar onderzoek naar het effect op AGA dient nog te gebeuren.
Ter behandeling van AGA zijn remmers van 5a-reductase type 2 evenwel efficiënt, maar dit vooral bij mannen. Finasteride 1 mg/dag geeft een duidelijke verbetering van androgene alopecie, maar is in België voor deze indicatie niet geregistreerd.
De vraag is echter of deze onschadelijke aandoening levenslang mag behandeld worden met finasteride, aangezien hierdoor de kans op prostaatkanker met hoge maligniteitsgraad misschien zou kunnen verhoogd worden. Verder onderzoek op lange termijn is hier aangewezen.
Waar DHT belangrijk is als oorzakelijke factor voor AGA bij mannen, blijkt dit bij de vrouw niet zo duidelijk, gezien de pathogenetisch verschillende achtergrond.

5-alpha-reductase inhibitors in the treatment of androgenic alopecia
Androgenetic alopecia (AGA) occurs frequently and may constitute a psychological burden in both sexes. Androgens, in particular dihydrotestosteron (DHT), play a prominent part in its pathogenesis. Testosteron is converted into DHT by the enzyme 5a-reductase of which isoenzymes are described: type 1 and type 2.
Inhibitors of 5a-reductase type 1 are investigated, but to date no concrete effects on AGA are reported.
Recently a combined type 1 and type 2 5a-reductase inhibitor has been commercialised; however further research is required to document its therapeutic efficiency.
Type 2 isoenzyme of 5a-reductase is the main target for therapeutic interventions intended to arrest hair loss, particularly in men. Finasteride in the dose of 1 mg/day exerts beneficial effects on male pattern hair loss (MPHL), but the drug is not registered for this indication in Belgium. Finasteride might moreover increase the risk for a high grade malignant prostatic adenocarcinoma. Therefore, one can debate whether it may be used as a lifelong treatment of AGA, which is a non life-threatening condition. Further long-term evaluation is required. In female pattern hair loss the pathogenetic role of DHT is not documented.

download article
34.239.175.196.