PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Relevantie van de bepaling van het carcino-embryonaal antigeen (CEA) bij het mammacarcinoom
Author(s): GOOSSENS C, CARIS ALIAS REYNDERS F, TJALMA W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 21   Date: 2006   
Pages: 1531-1536
DOI: 10.2143/TVG.62.21.5002586

Abstract :
Dit manuscript bespreekt de relevantie van bepalingen van het carcino-embryonaal antigeen (CEA) bij verschillende stappen in het therapeutisch proces van borstkanker en stelt de vraag in hoeverre deze anno 2006 nog aangewezen zijn.
Zoals bekend komt het CEA meer tot expressie bij maligne progressie van borstkanker. Vanwege de hieruit voortkomende lage sensitiviteit en specificiteit bij een vroeg stadium van de ziekte en vanwege zijn onduidelijke rol als prognostische factor kunnen we CEA niet aanbevelen voor screening, diagnose of stagering van borstkanker.
Ook in een follow-uppopulatie van borstkanker kunnen we, gezien de lage sensitiviteit, het grote aantal fout-positieven en de beperkte waarde van de vroegere opsporing van herval, besluiten dat CEA-metingen niet kunnen worden aangeraden.
Bij gemetastaseerde ziekte komt het CEA tot zijn maximale expressie. Er is dan ook een significante correlatie tussen de CEA-waarden en de respons op therapie, doch deze is niet sensitief en specifiek genoeg om overige onderzoeken overbodig te maken. Routine- gebruik van CEA bij het volgen van het antwoord op therapie bij gemetastaseerde borstkanker is dan ook niet aangewezen.
Bij follow-up en de bepaling van de respons op therapie bij gemetastaseerde borstkanker zijn de MUC-1-merkstoffen te verkiezen boven het CEA. Doch van het gebruik van deze merkstoffen werd geen bewezen positief effect op de overleving of de kwaliteit van leven aangetoond.
We besluiten dan ook dat er voor het CEA bij de begeleiding van het mammacarcinoom zo goed als geen plaats is.

Relevance of carcinoembryonic antigen (CEA) measurement in mamma carcinoma
This manuscript deals how relevant CEA determinations are today during the different therapeutic steps of breast cancer.
It is well known that CEA comes more frequently to expression during the progression of certain malignancies. As this yields a low sensitivity and specificity in an early stage of the disease and because of its uncertain role as a prognostic factor, we cannot recommend CEA measurements for screening, diagnosis or staging of breast cancer.
We also conclude that CEA measurements cannot be advised during the follow-up of breast cancer patients due to the low sensitivity, the great number of false positives, and the limited value of an earlier detection of relapse.
In metastatic disease CEA reaches its maximal expression. Then a significant correlation occurs between the CEA values and the response to therapy. Still this correlation is not specific and sensitive enough to render all other investigations redundant. Thus we conclude that routine use of CEA during the follow-up of the response to therapy in metastasised breast cancer cannot be advised.
Markers from the MUC-1 gene family are superior to CEA during the follow-up as well as to determinate the response to therapy in metastasised breast cancer.
Consequently we can conclude that practically no place is left for CEA in the management of mamma carcinoma.

download article
3.81.28.94.