PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Heelkundige of bronchoscopische behandeling van ernstig COPD? Stand van zaken
Author(s): NOPPEN M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 21   Date: 2006   
Pages: 1537-1544
DOI: 10.2143/TVG.62.21.5002587

Abstract :
Bij geselecteerde patiënten lijdend aan ernstig emfyseem, die ondanks maximale farmacologische en niet-farmacologische behandeling symptomatisch blijven, kunnen heelkundige technieken in sommige gevallen de longfunctie, het inspanningsvermogen en de levenskwaliteit significant verbeteren.
Aan patiënten met een grote bulleuze misvorming kan een bullectomie worden voorgesteld. Aan patiënten lijdend aan heterogeen emfyseem, ernstig verstoorde maar niet-catastrofale longfunctieaantasting, en verminderd inspanningsvermogen, kan longvolumereductieheelkunde worden aangeboden. Voor (relatief jonge) patiënten lijdend aan terminaal, homogeen emfyseem (geassocieerd met hypoxemie, hypercapnie, en pulmonale hypertensie) kan transplantatie een oplossing zijn.
Vooral als alternatief voor longvolumereductieheelkunde, die toch gepaard gaat met een belangrijke morbiditeit en mortaliteit, wordt thans actief gezocht naar minder invasieve methoden. Tijdens de laatste jaren werden verschillende bronchoscopische technieken ontwikkeld, waarvan het plaatsen van eenrichtingsklepjes in de luchtwegen bij patiënten met heterogeen emfyseem, en het aanleggen van extra-anatomische luchtwegen door middel van bronchusperforatie gevolgd door het plaatsen van “drug-eluting stents”, het meest veelbelovend lijken.

Surgical or bronchoscopic treatment of end-stage emphysema? Current status
Certain surgical techniques may improve pulmonary function, exercise capacity and quality of life in selected patients suffering from severe end-stage emphysema, who remain symptomatic despite maximal pharmacological and non-pharmacological treatment.
Bullectomy can be offered to patients with a giant bulla; lung volume reduction surgery can be proposed to patients with severe but not catastrophic, heterogeneous emphysema; and lung transplantation may constitute an option in relatively young patients with end-stage, homogeneous emphysema associated with hypoxemia, hypercapnia and pulmonary hypertension.
As lung volume reduction surgery is associated with significant morbidity and mortality, less invasive alternative treatments are currently being investigated. Recently, various bronchoscopic techniques have been developed. Intrabronchial placement of one-way valves in patients with heterogeneous emphysema, as well as the creation of extra-anatomical airways by means of bronchial perforation followed by placement of drug-eluting stents seem the most promising.

download article
100.24.209.47.