PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Koorts zonder focus: het therapieschema getoetst aan de praktijk
Author(s): OOSTERLYNCK C, PROESMANS M, DE BOECK K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 2-3   Date: 2007   
Pages: 99-106
DOI: 10.2143/TVG.63.02/03.2000019

Abstract :
Bij jonge kinderen met koorts is er dikwijls geen klinische focus. Deze koorts kan de uiting zijn van een occulte bacteriëmie met het risico op invasieve bacteriële infecties, zoals meningitis. Dankzij vaccins tegen de meest voorkomende bacteriële verwekkers is de kans op een occulte bacteriëmie gedaald. Toch blijft “koorts zonder focus” voor de clinicus een diagnostisch en therapeutisch dilemma.
Mede gebaseerd op onderzoek naar risicofacoren voor occulte bacteriëmie, wilden we een richtlijn ontwikkelen voor de opvang van kinderen tussen 3 en 36 maanden (leeftijdsgroep met de grootste kans op occulte bacteriëmie) met koorts zonder focus.
Voor deze retrospectieve studie werden de kinderen ingedeeld in een risicogroep (laag, intermediair of hoog) afhankelijk van de graad en de duur van de koorts, het al dan niet aanwezig zijn van petechieën of een toxisch aspect, en de leukocytose. Bij alle kinderen tussen 3 en 36 maanden die zich aanmeldden van 01/12/2003 tot en met 30/04/2005 met koorts zonder focus op de dienst Spoedgevallen van een academisch ziekenhuis (n = 91) werden de aard en de frequentie van ernstige bacteriële infecties geanalyseerd. Bovengenoemde indeling blijkt praktisch goed toepasbaar aangezien alle patiënten met Streptococcus pneumoniae-bacteriëmie ondergebracht werden in de hoogrisicogroep.
Hierop gebaseerd wordt een klinische richtlijn per risicogroep voorgesteld.

Fever of unknown origin: evaluation of a clinical guideline
In this retrospective observational study it was intended to determine the prevalence of fever without source and occult bacteremia in 3 to 36 months old children presenting in the emergency room of an academic hospital. Using known risk factors, the patients were divided in occult bacteremia risk groups (low, intermediate and high). Based on the occurrence of severe bacterial infection in these 3 groups, a guideline for clinical management of fever without source in our clinical setting was developed.
Of 652 febrile patients, 143 (21,9%) presented with fever without source, 91 of them being aged 3 to 36 months. The majority (53,9%) had an intermediate risk for occult bacteremia. In 13/91 (14,3%), pyelonephritis was diagnosed, in 8/91 (8,8%) pneumonia. Bacteremia was diagnosed in 6/91 (6,6%) patients: 5 with pneumococcal bacteremia (of whom 2 also suffered from meningitis) were classified as high risk and 1 with Salmonella bacteremia as intermediate risk. The risk for severe bacterial infection, however, was statistically not different between the intermediate and high risk group.
The prevalence of fever without source in patients aged 3 to 36 months was 20% in our clinic. An occult bacteremia was diagnosed in 6,6% of these children. A protocol based on risk factors for occult bacteremia detected all the patients with invasive pneumococcal disease.
Based on our data we propose a clinical guideline for the management of children with fever without source in the studied age group.

download article
3.227.254.12.