PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Roken en drinken: een sterke verwevenheid. Een literatuuronderzoek
Author(s): LEJEUNE L, ANSOMS S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 6   Date: 2007   
Pages: 246-250
DOI: 10.2143/TVG.63.06.2000048

Abstract :
De prevalentie van nicotineafhankelijkheid binnen de algemene bevolking is erg groot. Bovendien is de incidentie ervan uitzonderlijk hoog in bepaalde subpopulaties van psychiatrische patiënten en bij mensen met een alcoholprobleem. Met dit artikel willen wij de recente literatuur over deze verwevenheid kort samenvatten. Wij hebben vooral aandacht voor de genetische en de neurobiologische aspecten en eindigen met enkele overwegingen betreffende de therapie.
Blijkbaar is er een interactie mogelijk tussen ethanol en de nACHR (nicotinereceptor). Genetische verschillen beïnvloeden het risico op afhankelijkheid, zowel van nicotine als van alcohol. Indien men beide problemen gelijktijdig therapeutisch wil aanpakken, botst men op veel weerstanden, vaak berustend op vooroordelen, een gebrek aan kennis en misverstanden.

Smoking and drinking: a strong close interaction – a literature search
While the prevalence of nicotine dependence within the general population is already quite considerable, it becomes exceptionally high in certain subpopulations of psychiatric patients and in people with an alcohol problem.
In this article we have summarized the recent literature concerning the close interaction between smoking and drinking, focusing especially on common genetic and neurobiological aspects of both infirmities in order to conclude with related considerations concerning their therapy.
Apparently a possible interaction exists between ethanol and the nACHR (nicotine receptor). Genetic differences influence the risk of dependence, both on nicotine and on alcohol. When intending to tackle simultaneously both problems therapeutically, one often faces a significant opposition which is, frequently based on controversial prejudices, a lack of knowledge and misunderstandings.

download article
34.228.185.211.