PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Aspecten van nierdonatie bij leven
Author(s): PEETERS P, RANDON C, DE ROOSE J, VERMASSEN F, VANHOLDER R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 6   Date: 2007   
Pages: 256-261
DOI: 10.2143/TVG.63.06.2000050

Abstract :
Nierdonatie bij leven is van alle behandelingsvormen van nierfunctievervangende therapie de behandeling met de beste patiëntoverleving, de hoogste levenskwaliteit en de laagste kostprijs. De resultaten bereikt in de Scandinavische en Angelsaksische wereld geven een goed beeld van het risico voor de levende nierdonor. Tegenover dit risico staat dat de donor een toename kent van zijn gevoel van eigenwaarde.
De acceptor van een dergelijke donornier kan getransplanteerd worden vooraleer hemodialyse of peritoneale dialyse wordt gestart en kan een nog groter voordeel hebben op vlak van transplant- en patiëntoverleving, in vergelijking met de acceptor van een kadaverniertransplant, waarvoor de gemiddelde wachttijd in België ongeveer 3 jaar bedraagt.

Aspects of living related kidney donation
Of all modalities of renal replacement therapy, the living related donation is the treatment with the highest incidence of patient survival, the highest life quality and the lowest financial cost. Results from Scandinavian and Anglosaxon literature provide information on the risks for the living donor.
Studies indicate a gain in self-esteem for the donor as payback for this potential risk. For the acceptor of the renal graft from a living donor, the major gain is that he can get transplanted before the eventual initiation of a hemo- or peritoneal dialysis; thus he will have an even greater advantage of renal and patient survival as compared to the acceptor of a cadaveric renal transplant, for which the average waiting time in Belgium hasactually increased up to 3 years.

download article
54.81.220.239.