PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Screening naar en profylaxe van groep B-streptokokken bij zwangeren
Author(s): VAN MEENSEL B, HANSSENS M, SPITZ B, FRANS J, VERHAEGEN J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 8   Date: 2007   
Pages: 348-356
DOI: 10.2143/TVG.63.08.2000067

Abstract :
De Belgische Hoge Gezondheidsraad beveelt aan alle zwangeren te screenen op de aanwezigheid van groep B-streptokokken (GBS) door middel van een kweek van een vaginorectale wisser afgenomen op 35-37 weken zwangerschap. Daarenboven adviseert deze richtlijn een aanrijkingskweek van deze wisser uit te voeren, al dan niet in combinatie met een rechtstreekse enting.
Er bestaan immunoassays en moleculaire tests die intrapartaal kunnen worden uitgevoerd, wat een voordeel is aangezien GBS-kolonisatie transiënt kan zijn. Het probleem bij de immunoassays is echter de gebrekkige sensitiviteit waardoor ze de kweek niet kunnen vervangen. Moleculaire tests hebben wel een hoge sensitiviteit, maar zijn (voorlopig) niet kosteneffectief.
De Belgische richtlijn beveelt aan elke GBS in een urinestaal van een zwangere te melden, onafhankelijk van de concentratie of van het feit dat het om een mengflora gaat. Elke vrouw met GBS-bacteriurie tijdens de zwangerschap moet volgens de richtlijn profylaxe krijgen. Uit de literatuur blijkt inderdaad dat GBS-bacteriurie een risico is voor het ontwikkelen van “early-onset” GBS-ziekte, doch er bestaan weinig en uiteenlopende gegevens betreffende de concentratie van GBS.
Penicilline G wordt in de Belgische richtlijn aanbevolen als eerste keuze voor de antibioticumprofylaxe. Er wordt aanbevolen om bij vrouwen die allergisch zijn voor penicilline, een resistentiebepaling uit te voeren voor erytromycine en clindamycine.

Detection of group B streptococci in pregnant women
It is advised by the Belgium Health Council to screen all pregnant women for the presence of group B streptococci by a culture of a vaginal-rectal swab collected at 35 to 37 weeks of gestation. Different authors indicated that inoculation of the swab in an enrichment broth, as also advised by the guidelines, confers a benefit on direct plating.
Immuno-assays and molecular tests do exist which can be performed at the moment of labour. They procure an advantage since GBS colonization can be transient. Still, immuno-assays have a low sensitivity; thus they are no substitute for the culture technique. Molecular tests have a good sensitivity but are currently not cost-effective.
GBS-bacteriuria is a risk factor for the development of an early-onset GBS disease. There are limited and various data whether the concentration of the GBS concerned is significant. Guidelines of the Belgium Health Council advise to report the presence of GBS in the urine of a pregnant women at any concentration.
Penicillin G is the first choice for antibiotic prophylaxis. For penicillin-allergic women, one should perform a susceptibility testing for erythromycin and clindamycin.

download article
54.162.151.77.