PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Kunstmatige geslachtscellen en geassisteerde eicelactivatie. Een experimentele bijdrage tot onvruchtbaarheidsonderzoek en -behandeling
Author(s): HEINDRYCKX B, VAN DER ELST J, DE SUTTER P, DHONT M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 8   Date: 2007   
Pages: 364-370
DOI: 10.2143/TVG.63.08.2000069

Abstract :
Onvruchtbaarheid is te verhelpen door in-vitrofertilisatie (ivf) of intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI), behalve wanneer geslachtscellen ontbreken of wanneer met ICSI geen bevruchting plaatsvindt. Ons onderzoek was gericht op een mogelijke oplossing voor deze twee eerder zeldzame situaties. In het eerste geval kan de neoformatie van geslachtscellen via therapeutisch klonen een oplossing brengen. In het tweede geval volstaat het de eicelactivatie na injectie van sperma in de eicel kunstmatig op gang te brengen.
Via therapeutisch klonen kan men embryonale stamcellen trachten te differentiëren tot geslachtscellen. In ons onderzoek toonden wij aan dat gekloonde embryo’s zeer gevoelig zijn voor het type kweekmedium en dat onrijpe, klinisch niet bruikbare eicellen kunnen dienen als bron voor klonen. Door de schaarste van rijpe menselijke eicellen is dit een belangrijk gegeven.
Naast therapeutisch klonen lijkt de directe aanmaak van surrogaatgeslachtscellen een meer aantrekkelijke methode. Theoretisch volstaat het om lichaamscellen een reductiedeling in de eicel te laten ondergaan om een surrogaateicel of -zaadcel te bekomen. Uit ons onderzoek bleek dat dit alsnog een utopie is.
Van meer onmiddellijk klinisch belang is een oplossing voor de gevallen waar bevruchting na ICSI uitblijft. Via een door ons ontwikkelde muizentest kan men onderzoeken of het probleem aan de zaadcel of aan de eicel is gelegen. In beide gevallen kan men het bevruchtingsproces normaliseren door een kunstmatige calciumtoevoer. Een aantal zwangerschappen werd aldus tot stand gebracht.

Artificial gametes and assisted oocyte activation: an experimental contribution to infertility research
Most cases of male and female infertility can now be treated by in vitro fertilisation (IVF) and intracytoplasmic sperm injection (ICSI). Still, two categories of patients cannot be helped by these techniques to obtain their own genetic child, namely those with an absence of gametes or those suffering from a lack of fertilisation after ICSI.
Our research has been focused on possible solutions for these two categories. Theoretically, two possibilities exist to produce gametes in the lab. The indirect method consists of differentiating embryonic stem cells into sperm or oocytes through therapeutic cloning. We have shown that the culture media can influence the development of cloned embryos and that such embryos require specific culture media.
As mature human oocytes are scarcely available for research, we investigated whether immature oocytes, that cannot be used for infertility treatment, can be employed for therapeutic cloning purposes. At first glance the direct method of artificial gamete production seems more attractive. Somatic cells are induced to undergo a meiotic division and become haploid. We have shown that this method is still in its infancy.
For the second category of patients, who experienced failed fertilisation after ICSI due to an activation deficiency, we developed a practical solution. Applying a mouse test, we can distinguish whether the activation problem is sperm or oocyte related. Both cases involve an absent or insufficient influx of calcium, which can be resolved by artificial activation of the oocyte. Using this method, we normalised fertilisation rates and a number of pregnancies were established.

download article
34.228.185.211.