PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Onmiddellijke allergische reacties op bètalactamantibiotica
Author(s): LEYS M, LODEWYCK T, CEUPPENS J, PEETERMANS WE
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 10   Date: 2007   
Pages: 443-452
DOI: 10.2143/TVG.63.10.2000084

Abstract :
Tien procent van de gehospitaliseerde patiënten vermeldt ooit een allergische reactie op bètalactamantibiotica te hebben doorgemaakt, waardoor artsen vaak beroep doen op alternatieve antibiotica. Het merendeel van deze patiënten blijkt echter geen IgE-gemedieerde allergie te hebben.
Dit artikel geeft een overzicht weer van de inzichten in de pathofysiologie en diagnosestelling van onmiddellijke allergische reacties op bètalactamantibiotica. De therapeutische strategieën om bacteriële infecties te bestrijden bij patiënten met bètalactamallergie worden besproken.

Immediate allergic reactions to ß-lactamantibiotics
Ten percent of patients report a history of allergic reactions tot ß-lactamantibiotics, resulting in the frequent use of alternative antibiotics by the physician consulted. However, the majority of these patients have no IgE mediated allergy.
This review focuses on epidemiology, physiology and diagnosis of the immediate allergic reactions to ß-lactamantibiotics. The possible strategies for treating bacterial infections in ß-lactam allergic patients are presented.

download article
34.229.24.100.