PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Geschiedenis van de transmissie-elektronenmicroscopie
Author(s): ROELS H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 10   Date: 2007   
Pages: 454-459
DOI: 10.2143/TVG.63.10.2000086

Abstract :
In deze korte studie wordt de ontwikkeling van de transmissie-elektronenmicroscopie geschetst. Deze verliep volgens ongeveer dezelfde sequentie als de ontwikkeling van de lichtmicroscopie. Na de ontdekking van de elektronen door J.J. Thomson stelde De Broglie de dualiteitshypothese voor volgens dewelke elektronen niet alleen als deeltjes, maar ook als golven konden beschouwd worden. Dit liet vrij snel de ontwikkeling van de elektronenoptica toe, de uitvinding van de eerste elektromagnetische lens door H. Busch en deze van de “poolschoen” door E. Ruska. Deze laatste heeft dan verder geleidelijk samen met M. Knoll de elektronenmicroscoop, eerst met één lens, dan met twee en ten slotte met drie lenzen gebouwd. Voor de firma Siemens hebben in 1937 E. Ruska, H. Ruska en B. von Borries de eerste commerciële elektronenmicroscoop gebouwd, die later na de Tweede Wereldoorlog verder verbeterd werd tot de Elmiskop I. Ook in andere landen werden commerciële elektronenmicroscopen gebouwd. E. Ruska verkreeg in 1986 voor zijn baanbrekend werk de Nobelprijs.
Ook wordt de ontwikkeling geschetst van de hulpmiddelen, die het onderzoek van biologische objecten mogelijk gemaakt hebben, enerzijds de behandeling van weefselkweek en de differentiële centrifugatie voor observatie van geïsoleerde celbestanddelen, anderzijds de aanpassing van de fixatie, van de inbeddingsmethoden met gebruik van kunsthars, van het microtoom, van de messen (glasmes en diamantmes) en van de kleuringen met zware metalen.

History of the transmission electron microscopy
A short description is given of the development of the transmission electron microscope. It follows roughly the same sequence as the development of the light microscope.
After the discovery of the electron by J.J. Thomson, L. de Broglie has proposed the duality hypothesis that electrons can be considered as particles as well as waves. The experimental confirmation allowed the development of electron optics. Its application led to the discovery of the first electromagnetic lens by H. Busch and of the pole lens by E. Ruska. This last investigator constructed with M. Knoll the first transmission electron microscope, who was originally equipped with one lens, later on with two and finally with three lenses. E. Ruska became Nobel laureate in 1986. E. Ruska, H. Ruska and B. von Borries constructed in 1935 the first commercially available transmission electron microscope for Siemens. After World War II this microscope was further refined to become the successful Elmiskop I. Other commercial transmission electron microscopes have been constructed in other countries.
For the application of this instrument to the study of biological objects new specimen preparation techniques had to be developed and refined: tissue culture, differential centrifugation for the observation of isolated organelles and the modification of fixation and embedding, of the staining methods, of the microtome and its knife (glass, diamond). All this allowed the description of the organelles in situ within the cell.

download article
3.227.233.55.