PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Transmissie-elektronenmicroscopie in de pathologische anatomie
Author(s): QUATACKER J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 10   Date: 2007   
Pages: 467-469
DOI: 10.2143/TVG.63.10.2000088

Abstract :
De beschikbaarheid van de elektronenmicroscopie bracht een nieuwe discipline tot ontwikkeling in de pathologische anatomie. Een nieuwe wereld ging open; de techniek is evenwel veeleisend, zowel technisch als wat de interpretatie van de beelden betreft. Later kwam daar nog de concurrentie bij van de immunohistochemie, die een veel snellere weefseltypering toelaat.
De ingewonnen informatie omvat enerzijds specifieke ultrastructurele afwijkingen of kan anderzijds ook helpen voor celtypering bij anaplastische tumoren en metastasen. Ieder celtype vertoont namelijk een min of meer specifiek beeld, opgebouwd uit de afzonderlijke cellulaire elementen. Elk detail kan dus zijn betekenis hebben.
In de huidige constellatie geraakt de elektronenmicroscopie meer en meer in de verdrukking, maar waar de letsels ultrastructureel zijn, is ze natuurlijk onomzeilbaar.
Ook voor de typering van tumoren kan de elektronenmicroscopie een substantiële bijdrage leveren. Bovendien is ze, zeker in het academisch milieu, onontbeerlijk voor het diepere inzicht dat hierdoor wordt verschaft in de pathologische anatomie van elke dag.

Transmission electron microscopy in pathology
The arrival of transmission electron microscopy in the sixties created the start of a new discipline in pathology. It opened an entire new world of cellular details. Still, electron microscopy remains a tedious and technically demanding method. Another drawback is the time it requires to get the expertise for the interpretation of the ultrastructural images. Nowadays immunohistochemistry has become also available for celtyping.
A first field of application implies the specific ultrastructural changes, which can be observed in ciliairy dyskinesis, metabolic disorders, collagen defects and many others.
Secondly each celtype displays a more or less specific ultrastructural picture created by the various cellular details and is routinely used to determine the celtype in metastases and anaplastic tumours.
Today, electron microscopy is on its retour but it remains unavoidable for detecting specific ultrastructural cellular changes. It is also of great value for the identification of some tumour types. At academic level, it is a must and helps to acquire a deeper insight into the day-to-day light microscopical picture. Being thoroughly acquainted with the ultrastructural details, facilitates the interpretation of tissue sections.

download article
3.227.233.55.