PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Werken met allochtonen: culturele sensitiviteit in de klinische praktijk
Author(s): ANG W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 12   Date: 2007   
Pages: 556-560
DOI: 10.2143/TVG.63.12.2000103

Abstract :
Gezien de huidige evolutie waarbij hulpverleners meer en meer in contact komen met verschillende culturen, is het belangrijk om aandacht te hebben voor cultuursensitief werken in de klinische praktijk. Er zijn verschillende uitdagingen die gepaard gaan met het bieden van goede zorg aan allochtone patiënten.
Op basis van recente onderzoeksgegevens in dit relatief nieuwe onderzoeksveld (een kruisbestuiving van geneeskunde en antropologie) worden deze uitdagingen onderzocht en de vaak complexe dynamieken van cultuur, contextuele aspecten en klinische praktijk besproken. Ook praktische strategieën die culturele competentie in interculturele raadplegingen bevorderen, worden beschreven.

Working with immigrants: cultural sensitivity in clinical practice
As clinicians are actually facing patients from several and variegated cultures, it appears important to actualize in clinical practice these various and important aspects. Thus major challenges become associated with offering care to migrant families.
Based on recent research in this relatively new research field (a combination of medicine and anthropology), we discuss the challenges and dynamics between culture, contextual family aspects and clinical practice. We also elaborate practical strategies to promote and stimulate cultural proficiency in intercultural consultations.

download article
18.215.161.19.