PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Chirurgische aspecten van kanker tijdens de zwangerschap
Author(s): AMANT F, VAN CALSTEREN K, LEUNEN K, NEVEN P, BERTELOOT P, VERGOTE I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 12   Date: 2007   
Pages: 582-586
DOI: 10.2143/TVG.63.12.2000109

Abstract :
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, leidt een zwangerschapsafbreking vanwege een diagnose van kanker tijdens de zwangerschap niet tot een betere prognose.
Indicaties voor zwangerschapsonderbreking wegens een oncologische diagnose tijdens de zwangerschap zijn een ongewenste zwangerschap, acute leukemie, een agressief lymfoom en een lokaal gevorderde baarmoederhalskanker. Dit is evenwel een zeer kleine groep, zodat in de meeste gevallen de zwangerschap tot een goed einde kan worden gebracht.
De meeste chirurgische technieken die bij de niet-zwangere patiënten toepasbaar zijn, zijn ook veilig bij de zwangere patiënten. Aangezien ook radiotherapie van het bovenlichaam, alsook de toediening van chemotherapie relatief veilig zijn voor de intra-uteriene vrucht, kunnen de meeste oncologische behandelingsstrategieën toegepast worden bij de zwangere patiënt.

Surgery for oncological problems during pregnancy
Contrarily to a frequently accepted optimism, a termination of pregnancy provoked by a diagnosis of cancer will not lead to a better prognosis. Termination of pregnancy is only indicated in the relatively small group of unwanted pregnancies, acute leukemia, aggressive lymphoma or advanced cervical cancer.
Thus, in the majority of the patients, a continuation of the pregnancy may be considered safe. Most surgical techniques can be performed during the pregnancy of cancer patients without compromising the survival chances of the foetus. Since also radiotherapy on the upper part of the body as well as chemotherapy can be relatively safely administered during pregnancy, most oncological treatment modalities and strategies can securily be applied.

download article
54.162.151.77.