PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Radiotherapie tijdens de zwangerschap
Author(s): KAL HB, STRUIKMANS H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 12   Date: 2007   
Pages: 587-590
DOI: 10.2143/TVG.63.12.2000110

Abstract :
Ioniserende straling toegediend tijdens de zwangerschap kan gezondheidsschade toebrengen aan de foetus. De verwachte schade, zoals mentale achterstand en orgaanafwijkingen, ontstaat echter als een drempeldosis van 100-200 mGy is overschreden.
Deze drempeldosis wordt in het algemeen niet bereikt met diagnostisch radiologisch onderzoek en met curatieve radiotherapie als tumoren op voldoende afstand van de foetus liggen en bepaalde voorzorgen zijn genomen om het ongeboren kind tegen lek- en strooistraling van de kop van het bestralingstoestel te beschermen. In deze situaties is de kans op het ontstaan van een stralingsgeïnduceerde maligniteit zeer klein.

Radiotherapy during pregnancy
Ionising radiation during pregnancy can result in fetal harm. Still, the expected radiation damage, such as mental retardation and organ malformations, do only occur above a threshold dose of 100-200 mGy. Applying diagnostic radiology and curative radiotherapy this threshold dose is normally not attained during pregnancy, provided that the tumours are located sufficiently faraway from the unborn child, as well as that certain precautions to protect the unborn child against leakage radiation and collimator scatter have been taken. Also the risk of a radiation-induced childhood malignancy of the unborn child is very limited.

download article
100.25.214.89.