PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Chemotherapie tijdens de zwangerschap
Author(s): OTTEVANGER PB
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 12   Date: 2007   
Pages: 591-594
DOI: 10.2143/TVG.63.12.2000111

Abstract :
Chemotherapie tijdens de zwangerschap is een regelmatig voorkomend dilemma.
Bij de afwegingen om chemotherapie te geven, dient het belang van de moeder leidend te zijn.
De fysiologische veranderingen tijdens de zwangerschap en de gevolgen hiervan op de farmacokinetiek van chemotherapeutica worden beschreven. Ook factoren die van belang zijn voor de teratogeniciteit van chemotherapie en de ontwikkeling van het kind worden besproken.
De netto-effecten van de gewijzigde farmacokinetiek op de plasmaspiegels van chemotherapeutica bij moeder en kind en de therapeutische effecten voor de moeder zijn grotendeels onbekend. Daarom worden de gebruikelijke doseringen geadviseerd. De optimale periode voor chemotherapie is deze tijdens het tweede en het derde trimester van de zwangerschap. In deze periode is de organogenese van het kind grotendeels voltooid. In het laatste trimester wordt regelmatig enige groeivertraging van het kind vastgesteld.
Omdat de teratogeniciteit van chemotherapeutica verschilt, is het van belang hierin een zorgvuldige keus te maken.
Het tijdstip van staken van de chemotherapie voor de bevalling dient goed geregisseerd te worden om het risico op infecties en bloedingen ten gevolge hiervan bij de moeder en het kind te voorkomen.
Meer wetenschappelijk onderzoek is van belang om de behandeling van zwangeren met chemotherapie te optimaliseren.

Chemotherapy during pregnancy
Chemotherapy during pregnancy is a growing problem, due to pregnancy delay in the western societies, increasing malignancies with age and the rising number of indications for chemotherapy with a curative option.
The fysiological changes during pregnancy as well as the teratogenic effects of chemotherapy on the embryo, call for a careful consideration concerning the type, dosing and timing of drugs to be used.
This review describes the possible effects of chemotherapy in the mother and the unborn child and provides practical recommendations how to handle chemotherapy during pregnancy.

download article
54.163.213.149.