PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Maternale oncologische problemen tijdens de zwangerschap: neonatale en langetermijnuitkomst van kinderen
Author(s): VAN CALSTEREN K, LAGAE L, MERTENS L, VERGOTE I, AMANT F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 12   Date: 2007   
Pages: 595-599
DOI: 10.2143/TVG.63.12.2000112

Abstract :
Wanneer tijdens de zwangerschap een oncologisch probleem wordt gediagnosticeerd, dient in het beleid ook rekening gehouden te worden met de potentiële gevolgen voor het ongeboren kind.
De huidige literatuurgegevens tonen dat chirurgie veilig kan worden uitgevoerd tijdens de zwangerschap.
Maar ook radio- en chemotherapie bieden dan behandelingsmogelijkheden. Er treedt schade op in de foetus vanaf een bestralingsdosis van 0,1-0,2 Gy. Deze grensdosis is hoger dan de foetale bestraling bij de gebruikelijke curatieve radiotherapie als de tumor voldoende ver van de foetus ligt en er bescherming tegen lekkagestraling wordt gebruikt.
Over de chemotherapie weten we dat toediening ervan tijdens het eerste trimester tot majeure malformaties kan leiden. Later in de zwangerschap is er geen toename van anomalieën en de uitkomst van de kinderen op korte termijn lijkt geruststellend. Evenwel zijn studies met grotere aantallen en langere opvolgingsperioden noodzakelijk vooraleer een definitieve uitspraak kan worden gedaan over de veiligheid voor de foetus.

Maternal oncological problems during pregnancy: neonatal and long-term follow-up of the offspring
When an oncological problem is diagnosed during pregnancy, also the potential effects of the planned treatment on the fetus have to be considered.
According to the current literature, surgery can be executed safely; still, radio- and chemotherapy offer therapeutic options as well.
No fetal toxicity is described when the fetal radiation dose does not exceed the maximum dose of 0.1-0.2 Gy, a dose which is not reached in the currently applied radiotherapy if the tumor is localised within a safe distance from the fetus and if proper shielding is performed.
Concerning chemotherapy, its administration during the first trimester of pregnancy can be associated with major congenital malformations, whereas exposures at increasing gestational ages seems reassuring, based on the good short term outcome of the children. Still, studies with larger numbers of patients and a longer follow up period are needed before definitive safety conclusions can be drawn.

download article
18.205.176.100.