PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Hoogtechnologisch draagmoederschap in Vlaanderen. Medische, juridische en ethische aspecten aan de hand van casuïstiek
Author(s): DENYS K, STUYVER I, DHONT M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 21   Date: 2007   
Pages: 1021-1029
DOI: 10.2143/TVG.63.21.2000185

Abstract :
Er is sprake van hoogtechnologisch draagmoederschap wanneer een zwangerschap tot stand wordt gebracht met embryo’s afkomstig van een wenskoppel bij een andere vrouw met de bedoeling om na de bevalling het kind af te staan. Deze vorm van voortplanting kan worden toegepast wanneer een vrouw niet in staat is zelf een kind te dragen, meestal omdat ze geen baarmoeder heeft.
Sinds enkele jaren wordt draagmoederschap toegepast in het infertiliteitscentrum van het Universitair Ziekenhuis Gent. Tot heden werden slechts drie gevallen van de twintig aanvragen tot draagmoederschap behandeld, alle drie met succes. Naast een aantal psychologische en medische voorwaarden waaraan de kandidaat-wensouders en de draagmoeder moeten voldoen, wordt ook aandacht geschonken aan de juridische aspecten.
In België bestaat geen wettelijk statuut voor draagmoederschap. De gegevens in de literatuur zijn voornamelijk afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Zowel de eigen beperkte ervaring als de literatuurgegevens laten ons toe te stellen dat draagmoederschap in een nauw omschreven regelgeving soms een aanvaardbare aanvulling kan zijn van de mogelijkheden die de medisch begeleide voortplanting kan bieden.

Gestational surrogacy in Flanders: medical, ethical and legal aspects
Gestational surrogacy involves creating embryos from the gametes of a commissioning couple and to transfer them in the uterus of a surrogate host. This treatment is the only way to have a genetically own child for women with no functional uterus or for whom a pregnancy is totally contraindicated.
During the last two years, 20 couples visited the Ghent University Hospital (Belgium) requesting a surrogacy motherhood. The commissioning and surrogate couples were properly screened and counselled ad hoc. Three couples started effectively the treatment, two of them ending with the birth of a healthy child while an ongoing pregnancy was established in the third couple.
A detailed overview is given of the procedure followed in our infertility centre and of the medical, social and psychological criteria to be fulfilled before a request for surrogate motherhood can be considered.
The situation of surrogacy motherhood in Belgium and the existing legal regulation by law are discussed. According to our view and drawing upon our experience, no strict age limit should be imposed but tailored individually, considering the health of the surrogate mother and the kind of relationship with the commissioning couple.

download article
54.242.193.41.