PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het gebruik van een mictiekaart bij patiënten met urinaire incontinentie
Author(s): NAOEMOVA I, DE WACHTER S, WYNDAELE JJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 21   Date: 2007   
Pages: 1054-1061
DOI: 10.2143/TVG.63.21.2000190

Abstract :
Dit artikel geeft een beknopt overzicht van incontinentie als inleiding tot de bespreking van het gebruik van een mictiekaart of plaskalender als diagnostisch middel. Een mictiekaart is een blad papier waarop de patiënt thuis metingen en gewaarwordingen in verband met de blaasfunctie over 24 uur of over meerdere dagen noteert. Zo kunnen o.a. het aantal keren plassen, het tijdstip van het plassen, de geplaste volumes, en het eventuele urineverlies worden weergegeven.
Het nut van de mictiekaart is door verschillende studies aangetoond. Toch heeft het gebruik ervan ook beperkingen. Door het invoegen waarom men naar het toilet ging, wordt nog betere informatie verkregen over de symptomen van de patiënt.

Using the urinary diary to evaluate patients with urinary incontinence
This paper discusses the usefulness of a urinary diary in the evaluation of patients with complaints of urinary incontinence. Urinary diaries are widely employed for clinical purposes in various groups of patients.
Comparative studies have revealed the advantages and disadvantages of different types of diaries. The following parameters appear important for patients with urinary incontinence: mean voided volumes, day-time and night-time voided frequencies and frequency of urinary leakage. By registering bladder perception at each micturition more information on the symptoms of the patient can be obtained.
A urinary diary is the most direct way to obtain information concerning incontinence symptoms and/or bladder behaviour at home.

download article
52.204.98.217.