PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Depressie en dementie, een relatie apart
Author(s): EECKHOUT F, VANDENBULCKE M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 4   Date: 2008   
Pages: 170-175
DOI: 10.2143/TVG.64.04.2000257

Abstract :
Waar tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw de nadruk lag op het onderscheid tussen depressie en dementie bij ouderen, wordt de laatste jaren vooral aandacht besteed aan het verband tussen depressie en dementie. Aanwijzingen bestaan dat depressie op volwassen leeftijd het risico op dementie verhoogt. Stress, activiteitsschommelingen in kwetsbare hersenregio’s of een genetische voortbeschiktheid voor zowel depressie als de ziekte van Alzheimer (AD) kunnen hiertoe bijdragen.
Op oudere leeftijd kan een depressieve stoornis zowel een risicofactor als voorbode van AD zijn. Ongeveer een derde tot de helft van de patiënten met AD vertoont een depressieve stoornis. Depressie bij dementie heeft een eigen gezicht, wat geleid heeft tot specifieke criteria voor depressie bij AD gebaseerd op de DSM IV-criteria voor depressieve stoornis (National Institute of Mental Health, provisional diagnostic criteria for depression of Alzheimer’s disease (NIMH-dAD)).
De oorzaak van depressie bij AD is heterogeen. Depressie kan een emotionele reactie zijn op de cognitieve achteruitgang, een recidief zijn van een eerder doorgemaakte depressieve stoornis, of een gevolg zijn van het neurodegeneratief proces van AD zelf.
Bij een lichte depressieve stoornis zijn niet-farmacologische interventies aangewezen. Bij een matige tot ernstige depressieve stoornis of de aanwezigheid van gedragsveranderingen wordt medicatie toegevoegd.

Depression and dementia, brothers in arms
Contrasting with the latest half of the twentieth century, recent research has focused on the relationship between depression and dementia rather than on their dissociation.
Growing evidence suggests that depression during adulthood increases the risk of developing dementia during senescence. Putative contributors are stress, brain activity changes and genetic predisposition for depression and Alzheimer’s disease (AD). In aged individuals, depression can be an early prodrome or a risk factor of dementia.
Depression occurs in approximately 30 to 50% of patients with AD. Depression of AD is similar to a major depressive episode though not identical. This has lead to specific criteria for depression of AD based on the DSM IV criteria of major depressive disorder (National Institute of Mental Health, provisional diagnostic criteria for depression of Alzheimer’s disease (NIMH-dAD)).
Depression of AD has a heterogeneous etiology. An emotional reaction to cognitive decline, recurrence of a former depressive disorder or the neurodegenerative process per se are possible causes. Mild depression of AD is treated with non-pharmacological measures. Medication is reserved for the more severe depression of AD or for co-occurring behavioral disturbances.

download article
3.81.28.94.