PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Begeleiding van ouderen: valkuilen en aandachtspunten
Author(s): VAN DE VEN L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 4   Date: 2008   
Pages: 176-180
DOI: 10.2143/TVG.64.04.2000258

Abstract :
In de hulpverlening bij de ouderenzorg is het opbouwen van een vertrouwensrelatie erg belangrijk.
Via de kennis van de individuele levensloop van de patiënt, de ouderenpsychologie en de gerontopsychiatrie kan de hulpverlener komen tot een werkzame attitude: maximale benadering met behoud van afstand.
Daarnaast staat de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen voor tal van evoluties en uitdagingen, zoals het toenemend belang van de neurowetenschappen, de verlaging van de drempels voor de vraag naar hulp, de uitbouw van familiebegeleiding en -therapie, en de organisatie van multidisciplinaire samenwerking.

The guidance of elderly people: obstacles and points of interest
In elderly care it is very important to build a relation of mutual trust.
Acquainted with the individual life course of the old person as well as with elderly psychology and psychiatry, the professional careworker develops a useful attitude implying the maximum approach though conserving distance.
Mental health care for the elderly entails also facing many recent evolutions and challenges such as the increasing importance of neuroscience, the lowering of thresholds to seek help and care, the development of family guidance and therapy, and the organisation of a multidisciplinary cooperation.

download article
3.81.28.94.