PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Drempels in het zorgpad van de gerontopsychiatrische patiënt
Author(s): DE LEPELEIRE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 4   Date: 2008   
Pages: 181-185
DOI: 10.2143/TVG.64.04.2000259

Abstract :
De zorg voor gerontopsychiatrische patiënten, in het bijzonder personen met dementie, is een grote uitdaging voor onze samenleving. Op het eerste gezicht kan een vroege diagnose veel problemen oplossen. Deze bijdrage onderzoekt en beschrijft talrijke drempels in de diagnose en behandeling van patiënten met dementie en hun familie. Vroege diagnose wordt gehinderd door obstakels in het traject van de patiënt, het stigma van de ziekte en de moeilijke implementatie van tests. Een geïntegreerde behandeling heeft ook haar barrières. Het inschakelen van psychosociale interventies is moeilijk. Het gebruik van antidepressiva, antipsychotica en cholinesteraseremmers is complex. De organisatie van thuiszorg in België is erg ingewikkeld. Opname in een rust- en verzorgingstehuis stresseert patiënten en familie. Tot slot wordt aandacht gegeven aan de problematiek van “advance care planning”.

Tresholds in the journey of the gerontopsychiatric patient
In the future the society will have to care for a growing number of psychogeriatric patients, especially persons with dementia. At first sight an early detection can solve a lot of problems. Still, this paper focuses on the numerous tresholds in the diagnosis and therapy in the pathway of patients and their families. (Early) diagnosis is hampered by obstacles caused by movement of the patient, stigma of the disease and the numerous problems of diagnostic tests, their validity and difficult implementation. A containing treatment also faces tresholds. The use of psychosocial interventions is difficult. For drugs like antidepressants, antipsychotics and cholinesterase inhibitors it is hard to achieve the right balance. The organisation of home care remains complex in Belgium. Institutionalisation stresses both patients and their caregivers. Last but not least attention has to be given to the process of advance care planning.

download article
34.239.175.196.