PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: De Vlaamse opleiding tot arts en het Bolognaproces. Naar gemeenschappelijke leerresultaten en competenties
Author(s): BOSSAERT L, VLAAMS BOLOGNAPROMOTORENTEAM
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 13   Date: 2008   
Pages: 661-668
DOI: 10.2143/TVG.64.13.2000349

Abstract :
1. Maatschappelijke analyse en internationale toetsing waren vertrekpunten voor de bepaling van het profiel van de arts in de 21e eeuw.
2. Een gemeenschappelijk referentiekader voor dit profiel werd opgesteld met operationalisering in duidelijk omschreven “rollen” (CanMEDS).
3. De voorgestelde rollen sluiten aan bij de Dublindescriptoren voor de bachelor-masteropleidingen.
4. Inventarisatie toont aan dat deze rollen met bijhorende competenties en leerresultaten aanwezig zijn in de verschillende medische opleidingen in Vlaanderen.
5. Gemeenschappelijke, minimale eindcompetenties en leerresultaten werden bepaald voor de artsopleiding.
6. Gemeenschappelijke, minimale leerresultaten en competenties voor de opleiding tot arts zijn belangrijk voor een vlotte aansluiting met de vervolgopleiding.
7. Gemeenschappelijke, minimale leerresultaten en competenties bevorderen de mobiliteit van studenten binnen Vlaanderen en Europa.
8. Het Bolognakader, mits gehanteerd met soepelheid en met aandacht voor de specifieke noden van de opleiding tot arts, is bruikbaar in de inhoudelijke definitie van de doelstellingen (Dublindescriptoren).
9. Het is mogelijk om in Vlaanderen gemeenschappelijke minimale leerresultaten en competenties te formuleren overeenkomstig de Europese aanbevelingen.
10. Afgestudeerden, die deze leerresultaten en competenties verwerven, zullen in staat zijn de rollen van de arts van de toekomst te vervullen.

Medical education in Flanders Towards common learning outcomes and competences
1. The profile of the 21st century medical doctor is based on international development as well as on the needs of the local society.
2. This general profile has been spelled out in well defined roles (CanMEDS).
3. These roles are in line with the Dublin descriptors for a Bachelor-Master education.
4. These roles, competences and learning outcomes are applied in all medical schools in Flanders.
5. Common minimal final competences and learning outcomes were defined.
6. Common minimal final competences and learning outcomes for undergraduate level are essential to pursue to the postgraduate level.
7. Common minimal final competences and learning outcomes stimulate mobility in Flanders and Europe.
8. The Bologna framework complies with the objectives (i.e. the Dublin descriptors), granted due respect for the specificity of medical education does occur.
9. An interuniversity consensus was reached on common minimal learning outcomes and competences for the medical undergraduate education in Flanders. They are in line with the European recommendations.
10. Graduates who achieve these learning outcomes and competences will be able to fulfill the expected roles of a physician in the 21st century.

download article
34.229.24.100.