PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Telemonitoring van patiënten met een implanteerbare defibrillator: mogelijkheden en beperkingen
Author(s): LIOEN P, HEIDBUCHEL H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 13   Date: 2008   
Pages: 683-690
DOI: 10.2143/TVG.64.13.2000352

Abstract :
Het groeiend aantal patiënten met een implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD), samen met de toenemende complexiteit van de ICD, verhoogt de werkdruk op de follow-upraadplegingen van ICD-patiënten. Deze raadplegingen vinden doorgaans plaats in een tertiair centrum, onder supervisie van een elektrofysioloog. Nieuwe technologie laat telemonitoring van de ICD toe.
Deze studie gaat na welk deel van de regelmatige follow-upraadplegingen vervangen zou kunnen worden door telemonitoring.
In een retrospectieve gevallenreeks werden 1.739 raadplegingen van 169 patiënten uit de gegevensbank van de ICD-patiënten in UZ Leuven geanalyseerd. Nagegaan werd 1) of een raadpleging al dan niet gepland was, 2) welke de reden was om de raadpleging eventueel te vervroegen, 3) welke de relevante bevindingen waren, 4) of met telemonitoring die bevindingen zouden vastgesteld worden, en 5) welke de ondernomen therapeutische acties waren.
Vastgesteld werd dat telemonitoring van ICD-patiënten het potentieel heeft om > 99,5% van de aritmie- of ICD-gerelateerde problemen te diagnosticeren indien deze technologie gebruikt wordt in combinatie met klinische opvolging door de huisarts of de verwijzend cardioloog. Hierbij biedt ze de mogelijkheid om de intra-murosraadplegingen in belangrijke mate te verminderen.

Scheduled and unscheduled evaluation of patients with an implantable defibrillator: potential role of remote monitoring
Follow-up of ICD patients, with regular in-hospital visits every 3 to 6 months, puts a significant burden on specialized electrophysiology clinics. New technology permits remote monitoring of the functioning of the device.
In the present study we wanted to investigate the proportion of preventable follow-up consultations by using remote follow-up.
Thus we retrospectively analyzed data from 1739 prospectively coded ICD consultations in a random set of 169 patients (followed between 2 m and 10.4 y in the University Clinic Gasthuisberg-Leuven (Belgium)). We defined and identified 1) whether the consultation was planned or not, 2) the reasons for unplanned visits, 3) any relevant finding, 4) the capacity to capture the problem of a remote monitoring system with the ability or not to detect pacing threshold, and 5) the actions taken.
It is concluded that ICD remote monitoring can potentially diagnose > 99.5% of arrhythmia- or device-related problems, if combined with clinical follow-up by the local general practitioner and/or referring cardiologist. It may provide a way to reduce significantly in-hospital follow-up visits which constitute a burden both for the hospital and the patient.

download article
54.163.213.149.