PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Levertransplantatie voor alcoholisch leverlijden: een lagere prioriteit?
Author(s): GORLEER K, COLLE I, VAN VLIERBERGHE H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 13   Date: 2008   
Pages: 691-694
DOI: 10.2143/TVG.64.13.2000353

Abstract :
Alcoholisch leverlijden is momenteel één van de belangrijkste indicaties voor levertransplantatie. Toch blijft deze indicatie omstreden, omdat de patiënt door de publieke opinie vaak zelf verantwoordelijk wordt gesteld voor zijn leverlijden. Bovendien vreest men een herval van het alcoholmisbruik na de transplantatie.
Uit onderzoek blijkt dat patiënten die een transplantatie ondergingen voor alcoholisch leverlijden een patiënt- en orgaanoverleving hebben die vergelijkbaar zijn met de overleving van de patiënten met een transplantatie voor niet-alcoholisch leverlijden. De meeste levertransplantatieprogramma’s eisen een periode van 6 maanden alcoholabstinentie alvorens de patiënt in aanmerking komt voor transplantatie. Onderzoek naar de mogelijkheid om aan de hand van de 6-maandenabstinentieregel, de “Michigan alcohol prognosis scale” en de “High risk alcohol relapse scale” alcoholmisbruik na de transplantatie en dus een minder goede prognose te voorspellen, levert teleurstellende resultaten op. Geen van deze indicatoren slaagt er momenteel in om langdurende alcoholabstinentie nauwkeurig te voorspellen.
Op ethisch vlak lijkt het verantwoordelijk stellen van alle patiënten voor hun leverlijden een brug te ver. Gezien de schaarste aan donororganen moet elke beslissing betreffende transplantatie genomen worden op een transparante en eerlijke manier. Wanneer deze principes in acht worden genomen, verdient een levertransplantatie voor alcoholisch leverlijden dezelfde prioriteit als een transplantatie voor niet-alcoholisch leverlijden.

Liver transplantation for alcoholic liver disease: a lower priority?
Actually alcoholic liver disease constitutes one of the most important indications for liver transplantation. Still, this issue remains controversial as the public opinion often holds the patient responsible for his liver disease. Furthermore, a relapse of the alcohol abuse after transplantation is feared.
Recently much research has been executed to evaluate the outcome after transplantation for alcoholic liver disease. Patients with alcoholic liver disease selected for transplantation demonstrate a similar survival time when compared to patients transplanted for a non-alcoholic liver disease. Most programs for liver transplantation request 6 months alcohol abstinence before the patient becomes eligible for liver transplantation. Alternatives applied in the selection procedure are the MAPS (Michigan Alcoholism Prognosis Scale) and the HRAR (High Risk Alcoholism Relapse scale). Actually none of these indicators can predict long-term alcohol abstinence accurately. Moreover it appears unethical to hold all patients responsible for their liver disease. Thus and given the shortage of donor livers, each decision on the listing for transplantation should be taken in a transparent way. In general liver transplantation for alcoholic liver disease deserves the same priority as transplantation for non-alcoholic liver disease.

download article
35.153.73.72.